Pozovite » (+381) (0)24 535-533

Izdvajamo

Slijedom uređivačke koncepcije, dvobroj časopisa za književnost i umjetnost Nova riječ za 2019., u sunakladi Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata i NIU Hrvatska... detaljnije...

Opsegom do sada najveći, a sadržajem to i potvrđuje, deseti broj Godišnjaka za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata tiskan je krajem studenoga 2019. godine. Na 624... detaljnije...

U sunakladi Hrvatske čitaonice i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata iz Subotice, u listopadu 2019., povodom XVIII. Dana hrvatske knjige i riječi – dana Balinta Vujkova, objavljena je... detaljnije...

Na svom redovitom radnom susretu, održanom 30. studenoga 2019. godine u Stanišiću, u organizaciji Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata i Hrvatskoga nacionalnog vijeća, predstavnici hrvatskih udruga kulture u... detaljnije...

Hrvatsko-ugarska nagodba u svjetlu povijesnih osoba : u povodu njezine 150. obljetnice naziv je nove knjige Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata čiji je autor Zavodov dugogodišnji suradnik docent... detaljnije...

Početkom kolovoza 2019. godine iz tiska je izišla četvrta knjiga Izabranih djela Miroslava Slavka Mađera, prirediteljice dr.sc. Hrvojke Mihanović Salopek, a u zajedničkoj nakladi Društva hrvatskih književnika, Ogranak... detaljnije...

Iz iskusne uredničke ruke i mentorice brojnih studenata prof. dr. sc. Milane Černelić stiže još jedna monografija, na skoro 700 stranica, pod naslovom Tradicijska baština, identitet i migracije... detaljnije...

Knjiga sabranih pjesama Jakova Kopilovića Ponad jablana sunce, koju je priredila Katarina Čeliković, sredinom studenog 2018. izišla je iz tiska, a objavljuje ju Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata... detaljnije...

Znanstveni skup Identitet bačkih Hrvata održan je 27. i 28. studenoga 2008. Organizirao ga je Hrvatski institut za povijest iz Zagreba uz potporu Hrvatske matice iseljenika i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Sudjelovali su izlagači iz Hrvatske, Mađarske i Vojvodine (Srbije), pa je zbog toga imao međunarodni karakter. Zbornik radova koji se ovdje predstavlja sadržava radove šesnaestero sudionika skupa. Među njih je uvršten i rad Slavena Bačića o Leksikonu podunavskih Hrvata - Bunjevaca i Šokaca.

Inicijativu za organiziranje skupa i objavljivanje zbornika dao je Ante Sekulić, vjerojatno najbolji poznavatelj povijesti i kulturne baštine bačkih Hrvata. Potreba organiziranja skupa o bačkim Hrvatima doista je postojala iz više razloga. Prije svega, Hrvati u Bačkoj (s obiju strana mađarsko-srpske granice) danas se, zbog brojnih povijesnih uzroka, suočavaju s borbom za vlastitu biološku i nacionalnu opstojnost. Osim toga, istraživanje identiteta bačkih Hrvata sve je donedavno bilo obilježeno objavljivanjem radova i monografija pojedinaca, uz očit nedostatak sustavnoga i organiziranoga znanstvenog pristupa. Organiziranjem skupa nastojalo se skrenuti pozornost javnosti u Republici Hrvatskoj i na aktualne prilike u kojima žive bački Hrvati kao manjinska zajednica. Također, pitanje nacionalne identifikacije bunjevačkih Hrvata u Bačkoj predstavlja otvoreni problem oko kojega se danas u Republici Srbiji vode ozbiljne polemike, a njegove posljedice utječu i na hrvatsko-srpske odnose u cjelini.

Održavanje skupa i objavljivanje ovog zbornika pokrenuti su s namjerom da se na te znanstvene izazove daju konkretni odgovori. Ideja organiziranja skupa na kojem bi se znanstveno obradili svi aspekti identiteta bačkih Hrvata omogućila je interdisciplinaran pristup zbog čega su i izlagači bili različitih znanstvenih profila (povjesničari, sociolozi, politolozi, etnolozi i jezikoslovci). U tome smislu ovaj je znanstveni skup okupio brojne afirmirane znanstvenike koji se u svojem znanstvenom radu bave ovom tematikom, ali je javnosti predstavio i neka nova imena mladih ljudi koji su tek na početku svoje znanstvene karijere. Tako su organizatori skupa uspjeli u namjeri da se znanstvenoj i široj javnosti predstave najnovija dostignuća na polju istraživanja identiteta bačkih Hrvata, što je važan preduvjet za planiranje i organiziranje budućih znanstvenih projekata o ovoj temi.

Ovaj je zbornik objavljen u suizdavaštvu Hrvatskog instituta za povijest iz Zagreba i Hrvatskoga akademskog društva iz Subotice. Ta nakladnička suradnja ima i simboličko značenje jer predstavlja prekograničnu suradnju institucija iz Hrvatske i Srbije koje rade na znanstvenom istraživanju povijesno-kulturne baštine bačkih Hrvata. Nedavno osnivanje Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata iz Subotice još više budi nadu da će u budućnosti postojati čvrsta suradnja između znanstvenih institucija u Hrvatskoj i hrvatskih akademskih institucija u Vojvodini. Vjerujem da će ta suradnja uskoro uroditi brojnim novim znanstvenim rezultatima i projektima, koji bi se nastavili na uspjeh organiziranja ovog skupa i objavljivanja zbornika.

Robert Skenderović, urednik