Pozovite » (+381) (0)24 535-533

Izdvajamo

Slijedom uređivačke koncepcije, dvobroj časopisa za književnost i umjetnost Nova riječ za 2019., u sunakladi Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata i NIU Hrvatska... detaljnije...

Opsegom do sada najveći, a sadržajem to i potvrđuje, deseti broj Godišnjaka za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata tiskan je krajem studenoga 2019. godine. Na 624... detaljnije...

U sunakladi Hrvatske čitaonice i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata iz Subotice, u listopadu 2019., povodom XVIII. Dana hrvatske knjige i riječi – dana Balinta Vujkova, objavljena je... detaljnije...

Na svom redovitom radnom susretu, održanom 30. studenoga 2019. godine u Stanišiću, u organizaciji Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata i Hrvatskoga nacionalnog vijeća, predstavnici hrvatskih udruga kulture u... detaljnije...

Hrvatsko-ugarska nagodba u svjetlu povijesnih osoba : u povodu njezine 150. obljetnice naziv je nove knjige Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata čiji je autor Zavodov dugogodišnji suradnik docent... detaljnije...

Početkom kolovoza 2019. godine iz tiska je izišla četvrta knjiga Izabranih djela Miroslava Slavka Mađera, prirediteljice dr.sc. Hrvojke Mihanović Salopek, a u zajedničkoj nakladi Društva hrvatskih književnika, Ogranak... detaljnije...

Iz iskusne uredničke ruke i mentorice brojnih studenata prof. dr. sc. Milane Černelić stiže još jedna monografija, na skoro 700 stranica, pod naslovom Tradicijska baština, identitet i migracije... detaljnije...

Knjiga sabranih pjesama Jakova Kopilovića Ponad jablana sunce, koju je priredila Katarina Čeliković, sredinom studenog 2018. izišla je iz tiska, a objavljuje ju Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata... detaljnije...

Bela Ivkovic 5In memoriam

Bela Ivković (1939. – 2020.), odvjetnik, kulturni i društveni djelatnik

Na blagovijest, 25. ožujka, nakon kratke bolesti, u Subotici je preminuo višegodišnji predsjednik Hrvatskog kulturnog centra „Bunjevačko kolo“, jedan od osnivača Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, poznati subotički odvjetnik i društveni djelatnik Bela Ivković. Za života ga je krasila posvećenost poslu, odgovorni pristup spram preuzetih obveza i obnašanja dužnosti te samozatajnost.

Rođen je u Subotici 14. listopada 1939. od oca Petra i Justine, rođ. Matković. Osnovnu školu završio je u rodnom gradu, a Klasičnu nadbiskupsku gimnaziju u Zagrebu. Godine 1963. zaposlio se u subotičkom Zavodu za socijalno osiguranje, a od 1973. radi u SIZ-u za komunalne djelatnosti. Uz rad je završio Višu upravnu školu u Novom Sadu 1965., a na dislociranom odjelu niškoga Pravnoga fakulteta u Subotici diplomirao je 1972. Odvjetnički ured u Subotici otvorio je 1978. i u njemu je radio do odlaska u mirovinu 2008.

Osim što je radio u struci, angažirao se u radu kulturnih institucija i političkom djelovanju. Bio je član Inicijativnoga odbora za osnivanje HKUD-a „Bunjevačko kolo“ 1969. i poslije jedan od osnivača Društva. Bio je predsjednik „Bunjevačkoga kola“ u razdoblju od 1991. do 2003. te je dao velik prinos širenju aktivnosti Društva, obnovi rada i osnivanju novih sekcija. Obavljao je tu dužnost u iznimno teškim vremenima za vojvođanske Hrvate, a osobito je važna njegova uloga u vraćanju hrvatskoga karaktera Društvu, što je 1995. rezultiralo njegovim preimenovanjem u Hrvatski kulturni centar. Bio je posebno angažiran u organiziranju Velikoga prela i Dužijance kao manifestacija HKC-a „Bunjevačkoga kola“ koje su prerasle u najmasovnije kulturne priredbe Hrvata u Bačkoj.

Jedan je od osnivača Demokratskoga saveza Hrvata u Vojvodini i Hrvatskoga narodnoga saveza. U nekoliko navrata bio vijećnik u Skupštini Općine Subotica (1969. – 1974. i 2000. – 2004. ispred Hrvatskog narodno saveza) te vijećnik prvoga saziva Hrvatskoga nacionalnoga vijeća (2002. – 2009.). Osnivač je i Hrvatskoga akademskoga društva te Katoličkoga instituta za kulturu, povijest i duhovnost „Ivan Antunović“. Bio je član Hrvatskoga svjetskoga kongresa (1992. – 2004.). Za svoj je rad 2008. dobio priznanje Pro Urbe Skupštine Grada Subotice.

Smrću Bele Ivkovića hrvatska zajednica u Vojvodini izgubila je svog uzornog člana, hrvatska kultura velikog pregaoca, a obitelj, kojoj iskazujemo iskrenu sućut, blagog i vrlog supruga i oca.

Tomislav Žigmanov