Pozovite » (+381) (0)24 535-533

Susret s medijimaPredstavnici medija koji informiraju građane na hrvatskom jeziku u Vojvodini iskazali su spremnost za suradnjom za što kvalitetnijim praćenjem kulture Hrvata s ciljem da se unaprijedi njezina medijska prezentacija - glavni je zaključak predstavnika relevantnih hrvatskih medija na radnom susretu održanom u četvrtak 9. srpnja u prostorijama Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Buduća suradnja bit će formalizirana potpisivanjem sporazuma kojim će se definirati međusobne obveze sudionika medijske scene hrvatske zajednice u Vojvodini, u čijoj osnovi će biti razmjena vijesti i informacija iz područja kulture i njihov što kvalitetniji medijski plasman.

Ravnatelji zavoda kod DjuricaPokrajinski tajnik za kulturu, Milorad Đurić, sastao se 4. veljače 2009. godine u Izvršnom vijeću AP Vojvodine, s ravnateljima zavoda za kulturu Mađara, Slovaka, Rumunja, Rusina i Hrvata Vojvodine s kojima je razgovarao o programu rada i financijskom planu zavoda za kulturu nacionalnih zajednica Vojvodine za 2009. godinu, posebno u uvjetima dok traje privremeno financiranje, kao i o njihovim dosadašnjim aktivnostima i budućoj suradnji sa Zavodom za kulturu Vojvodine.

Zavodi za kulturu nacionalnih zajednica Vojvodine osnovani su 2008. godine odlukom Skupštine Vojvodine, a, kako su istaknuli ravnatelji svih zavoda, do sada su aktivnosti bile usmjerene na infrastrukturno opremanje i izradu planova za projekte unapređenja i afirmiranja kulture pripadnika nacionalnih manjina u AP Vojvodini.

„Činjenica da je Vojvodina osnovala zavode za kulturu nacionalnih manjina, koji, u takvoj formi ne egzistiraju ni u jednoj državi u okruženju, svjedoči o tome da imamo dovoljno samopouzdanja graditi pluralizam i otvoreno društvo, ali taj pluralizam ne treba imati ishodište u getoizaciji tih kultura. S jedne strane, naš je cilj očuvanje nacionalnog identiteta i kulture pripadnika različitih nacija koje žive u Vojvodini, a s druge strane omogućavanje da bogato kulturno nasljeđe bude dostupno svim građanima u Vojvodini", rekao je tom prigodom Milorad Đurić i dodao da je potrebno da zavodi izrade kompatibilnu bazu podataka o svom kulturnom nasljeđu i aktualnim programima.

Također, naglasio je tajnikr za kulturu, važna je i promidžbena aktivnost zavoda u našoj zemlji, ali i u okruženju, jer upoznavanje s kulturama doprinosi izgradnji interkulturalnosti Vojvodine kao vojvođanskog brenda.

Ravnatelji zavoda kod Djurica Na sastanku su govorili ravnatelj Zavoda za kulturu Vojvodine Tibor Vajda, ravnateljica Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka, Milina Sklabinska, ravnatelj Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumunja Kosta Rošu, ravnatelj Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata Tomislav Žigmanov, ravnatelj Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina Miroslav Keveždi i ravnatelj Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara Jenő Hajnal.

Svi oni su se složili da je potrebna međusobna suradnja ovih institucija i predložili izradu zajedničkog informacijskog sustava, koji bi osigurao dobru komunikaciju između svih zavoda, a samim tim i suradnju na projektima i zajedničke aktivnosti, kao i bolju suradnju sa Zavodom za kulturu Vojvodine. Na sastanku je, također, dogovoreno da zavodi za kulturu nacionalnih zajednica zajedno nastupe na 13. međunarodnom salonu knjiga, koji će tijekom ožujka 2009. godine biti održan u Novom Sadu.

paralelni procesi«Četiri umjetnika koji izlažu svoje radove na zajedničkoj izložbi radova pod nazivom ‘Paralelni procesi’, predstavljaju segment šarolikog, bogatog i iznad svega kvalitetnog umjetničkog prostora te segment aktualnih kretanja na vojvođanskoj umjetničkoj sceni», istaknula je tijekom otvorenja izložbe ravnateljica galerije «Likovni susret» i stručna suradnica Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata Olga Šram.

Zajednička izložba radova mladih akademskih likovnih umjetnika otvorena je u petak, 3. srpnja u Modernoj galeriji «Likovni susret», u organizaciji Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Na ovoj izložbi svoje radove prikazuju Vera Đenge, Goran Kujundžić, Srđan Milodanović i Lea Vidaković.

Matica lipanj 2009. Razgovor s ravnateljem Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata Tomislavom Žigmanovim objavljen je u mjesečnoj reviji Hrvatske matice iseljenika „Matica" za mjesec lipanj 2009.

Planski ćemo djelovati kako bismo stvarali kulturna dobra trajnije prirode nego što je npr. gledanje programa folklornoga plesa

Nedavno je u Hrvatskoj matici iseljenika upriličeno službeno predstavljanje Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata iz Subotice, prve profesionalne kulturne ustanove nakon niza godina djelovanja u amaterskom okružju. O prvih godinu dana rada i planovima za budućnost govorio nam je ravnatelj Zavoda, filozof, pisac i pjesnik Tomislav Žigmanov.

Koliko ste proteklih godinu dana odmaknuli u realizaciji osnovnih ciljeva zbog kojih je Zavod i osnovan?

TŽ: Dosta toga je učinjeno, no ciljevi još nisu dosegnuti, jer su dugoročni, a mi tek postojimo nešto više od godinu dana! Puno vremena smo proveli na poslovima konstituiranja Zavoda - doneseni su svi temeljni akti Zavoda, završena je većina poslova na uređenju i opremanju prostorija, formalno-pravnoj izgradnji Zavoda, kadrovskom ekipiranju, te stvaranju prepoznatljivog vizualnog identiteta (logo, memorandum, ploče...). Učinjeni su zatim i prvi koraci na planu javnog predstavljanja Zavoda, čega su posljedice sklopljeni ugovori o programskoj suradnji s hrvatskim kulturnim institucijama i organizacijama, i dogovori o realizaciji prvih programskih aktivnosti u okviru Zavoda s pojedinim kulturnim stvaraocima i znanstvenicima. Na kraju, uz pomoć naše internetske stranice prvi puta u povijesti uspostavili smo javnost kulturnog prostora vojvođanskih Hrvata i tako pridonijeli uspostavi racionalnije i jasnije slike o nama samima i povećavanju prostora za dijalog i zajedničko planiranje. Sve su to pretpostavke za ostvarivanje ciljeva, što znači da postupno idemo k tome.

Dio intervjua ravnatelja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata za tjednik "Hrvatska riječ", objavljenog  u broju 326 od 5. lipnja 2009.

Trenutačno u Vojvodini ima trideset mjesnih udruga kulture. Opremljenost udruga je vrlo slaba - samo 9 udruga ima kakav-takav prostor za rad *  Treba, naime, znati da je kultura sustav koji ne počiva samo na produkciji novih proizvoda, nego i na njihovoj klasifikaciji, evaluaciji, valorizaciji * Postoje veliki deficiti u nas - sjećanje nam je visoko neinstitucionalizirano i podosta nesistematizirano

Osnovan u ožujku prošle godine, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata sve je prisutniji u životu hrvatske zajednice. Ova, prva profesionalna ustanova u kulturi vojvođanskih Hrvata, napravila je prvi ozbiljniji pregled stanja hrvatskih udruga kulture u pokrajini, te započela s otvaranjem niza pitanja vezanih za probleme u kulturi vojvođanskih Hrvata. O aktualnim projektima te planovima rada Zavoda za naš tjednik govori ravnatelj ove ustanove Tomislav Žigmanov.

HR: Na prvom sastanku s predstavnicima hrvatskih udruga najavljeno je održavanje edukativnih jednodnevnih seminara. Što će biti teme tih seminara?

Teme će biti iz raznih područja, a bit će primarno usmjerene na potrebe udruga, no sve edukacije se trebaju sabirati u jednome cilju, a to je jačanje kapaciteta hrvatskih udruga kulture, što je u dosadašnjim nastojanjima u području kulture bilo posve zanemareno. Već sada je vidljivo da postoji potreba za održavanjem seminara iz planiranja, organiziranja i realiziranja kulturnih manifestacija, zatim o upravljanju organizacijama, o odnosima s javnošću, kreiranju kulturnih politika i kadrovskom jačanju za njihovu provedbu, o načinima dolaženja do sredstava odnosno »fundraisingu«... Sve su to vještine i znanja koja ljudi aktivni u udrugama još uvijek ne posjeduju u dovoljnoj mjeri. Naravno, jedan dio tema moći će definirati i same udruge, s obzirom na njihovo razumijevanje potreba.