Pozovite » (+381) (0)24 535-533

II. Znanost
a) povijest i leksikografija

19. Mirko Grlica, Ivan Sarić, Gradski muzej, Subotica 2010., str. 108.
UDK 797.5:929 Sarić I.

osam stoljeca-knjiga-m20. Ladislav Heka, Osam stoljeća Hrvatsko-ugarske državne zajednice s posebnim osvrtom na Hrvatsko-ugarsku nagodbu, Hrvatsko-mađarska kulturna udruga András Dugonics, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata Subotica i Hrvatsko akademsko društvo Subotica, Szeged, Subotica 2011., str. 450.

21.    Ante Sekulić, Bački Hrvati u XX. stoljeću, Hrvatska kulturna zaklada - Hrvatsko slovo, Zagreb 2010., str. 150.
UDK 323.15(497.113=163.42)"19"

22.  Zsombor Szabó, Crtice iz povijesti naselja Bačke u srednjem vijeku, NIU „Hrvatska riječ", Subotica 2010., str. 62. 
UDK 911.37(497.113 Bačka)"04/14"

23.  Leksikon podunavskih Hrvata - Bunjevaca i Šokaca (10) I, Hrvatsko akademsko društvo, Subotica 2010., str. 109.
UDK 929(=163.42)(497.113)(031)
UDK 930.85(=163.42)(497.113)(031)

identitet backih hrvata-m24.   Međunarodni znanstveni skup Identitet bačkih Hrvata (2008; Zagreb), Identitet bačkih Hrvata : zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa, (Zagreb, 27. i 28. studenoga 2008.), Hrvatski institut za povijest i Hrvatsko akademsko društvo, Zagreb i Subotica 2010., str. 364.
UDK 323.1(497.113=163.42)"15/19"(063)

25.  Tragovi Šokaca od Gradovrha do Bača 1688.-2008., Hrvatsko kulturno umjetničko prosvjetno društvo „Mostonga" Bač i Franjevački samostan u Tuzli, Bač, Tuzla 2011., str. 53.

b) književna znanost

26. Ante Sekulić, Bilješke iz književnosti: (1953-1963), Katolički institut za kulturu, povijest i duhovnost „Ivan Antunović", Subotica 2010., str. 171.
UDK 821.163.42.09"18/19"
UDK 821.161.1.09 Tolstoj L. N. 
UDK 821.163.41.09 Petrović Njegoš P.

27. Ante Sekulić, Osobna imena, prezimena i nadimci bačkih Hrvata - drugo izdanje, NIU „Hrvatska riječ" i Katolički institut za kulturu, povijest i duhovnost „Ivan Antunović", Subotica 2010., str. 150.
UDK 811.163.42'373.231/232(497.113 Bačka)

28.   Ante Sekulić, Prilozi povijesti hrvatske književnosti, Katolički institut za kulturu, povijest i duhovnost „Ivan Antunović", Subotica 2011., str. 278. 
UDK 821.163.42.09(091) 930.85(=163.42)

29.   Dani Balinta Vujkova: dani hrvatske knjige i riječi: zbornik radova sa znanstvenih skupova 2006-2010., Hrvatska čitaonica, Subotica 2011., str. 495.
UDK 821.163.42(497.11).09 Vujkov B.(082)
UDK 821.163.42(497.11).09(082)

c) kulturno-crkvena povijest

30. Antun Dević, Župe Beška i Maradik, vlastita naklada: Mirko Crnčan, Jarmina 2010., str. 347.
UDK 262.2(497.113-3 Srijem)(091)

31. Antun Dević, Župe Hrtkovci i Nikinci, vlastita naklada, Jarmina, 2010., str. 456.

32.   Ante Sekulić, Selo na raskrižju putova: stoljetnica žedničke župe, Katolički institut za kulturu, povijest i duhovnost „Ivan Antunović", Subotica 2011., str. 149.
UDK 272-774-9(497.113 Žednik)(091)

d) religija

33. Stjepan Beretić, Esték a Szentkúton: homíliák, Katolički institut za kulturu, povijest i duhovnost „Ivan Antunović", Subotica 2011., str. 88.
UDK 272-475.5

34. Josipa Dević, Križni put mladih župe Uskrsnuće Isusovo, Josipa Dević i Župa Uskrsnuće Isusovo, Subotica 2011., str. 64.  
UDK 272-534.3

35. Gerard Tomo Stantić, Križni put i sakrament svete ispovijedi, Katolički institut za kulturu, povijest i duhovnost „Ivan Antunović", Subotica 2011., str. 47. 
UDK 272-475.5

36.  Otac naš nebeski, Maksima graf : Srijemska biskupija, Povjerenstvo za brak i obitelj, Petrovaradin 2011., str. 139.
UDK 272-47

e) etnografija

37. Ivan Andrašić, Izgradnja kuća nabijača u Sonti u XX. stoljeću, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica 2011., str. 85. 
UDK 728.6(497.113 Sonta)"19"

38. Marinko Piuković, Blago iz dolafa: bunjevačka nošnja subotičkog kraja, Organizacijski odbor Dužijance 2011., Subotica 2011., str. 79.
UDK 391(=163.42)(497.113 Суботица)

39.  Alojzije Stantić, Ris i obiteljska dužijanca u subatičkom ataru, Organizacijski odbor Dužijance 2011.: Hrvatski kulturni centar „Bunjevačko kolo", Subotica 2011., str. 106.
UDK 398.332.33(=163.42)(497.113)
UDK 06.072(=163.42)(497.113):631.55(091)

40.  Zvonko Tadijan, Šokačke narodne nošnje u Bačkoj, Kulturno prosvjetna zajednica Hrvata „Šokadija" Sonta, Apatin 2011., str. 61.
UDK 391.1/.4(=163.42)(497.113 Bačka)

41.  Lazo Vojnić Hajduk, Obiteljska dužijanca bunjevačkih Hrvata u subotičkom kraju, Organizacijski odbor Dužijance 2011., Subotica 2011., str. 105.
UDK 398.332.33(=163.42)(497.113)
UDK 06.072(=163.42)(497.113):631.55(091)

f) politika

42.  Tomislav Žigmanov, Osvajanje slobode: Hrvati u Vojvodini deset godina nakon listopadskog prevrata 2000., Hrvatsko akademsko društvo, Subotica 2011., str. 150.
UDK 323.15(=163.42)(497.113)"2000/..."

g) bibliografija

43.  Lazar Merković, Bibliografija "Klasja naših ravni", povremenog vanpolitičkog časopisa za književnost i kulturu : 1935-1944., Ogranak Matice hrvatske, Subotica 2010., str. 72.
UDK 014.3:050.488(497.113+497.5)KLASJE NAŠIH RAVNI"1935/1944"

h) opća znanost

44.   Godišnjak za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata br. 2, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica 2010., str. 371;
UDK 050.48:930.85(=163.42)(497.113)GODIŠNJAK ZA ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA ZAVODA ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH HRVATA(082)
UDK 930.85(=163.42)(497.113)(082)

III. Umjetnost

kopilovic monografija naslovna-1-malaa) likovna

45. Bela Duranci, Slikar Stipan Kopilović: 1877.-1924. (drugo osuvremenjeno izdanje), Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica 2011., str. 110.
UDK 75.071.1:929 Kopilović S.

b) filmska

46.  Branko Ištvančić, Poetski dokumentarizam Zorana Tadića, Udruga za audiovizualno stvaralaštvo Artizana, Zagreb 2010., str. 103.
UDK 791.43-92  791.43-92

IV. Periodika

1. Subotička Danica (nova): Kalendar za 2011., godišnjak, Župni ured sv. Terezije, Subotica 2010., str. 290;

klasje05.-06.20112. Klasje naših ravni, dvomjesečnik, Matica hrvatska Subotica i NIU „Hrvatska riječ", Subotica, redovito izlazio, obujam oko 120 stranica;

3. Hrvatska riječ, tjednik, NIU „Hrvatska riječ", Subotica, redovito izlazio, str. 56;

4. Zvonik, mjesečnik, Rimokatolički ured sv. Roka, Subotica, redovito izlazio, str. 52;

5. Otac Gerard, povremenik, Hrvatska karmelska provincija Svetog oca Josipa, Sombor, Glasilo Vicepostulature za upoznavanje Sluge Božjega o. Gerarda Tome Stantića, karmelićanina, str. 48;

6. Glas ravnice, mjesečnik, List Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, Demokratski savez Hrvata u Vojvodini, Subotica, neredovito izlazio, str. 16;

7. Glasnik pučke kasine, mjesečnik, glasilo Pučke kasine 1878., NIU „Hrvatska riječ", Subotica, redovito izlazio, str. 32;

8. Miroljub, tromjesečnik, glasilo Hrvatskog kulturno umjetničkog društva „Vladimir Nazor" iz Sombora, NIU „Hrvatska riječ", Sombor, redovito izlazio, str. 28;

9. Zov Srijema, tromjesečnik, Glasilo Zajednice protjeranih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata, Zagreb, izašlo četiri broja, str. 80;

10. Hrcko, mjesečnik, dječji podlistak „Hrvatske riječi", NIU „Hrvatska riječ", Subotica, redovito izlazio, str. 24;

11. Kužiš, mjesečnik, list za mladež, glasilo UG „Krov", NIU „Hrvatska riječ", Subotica,  redovito izlazio, str. 24;

12. Gupčeva lipa, godišnjak, Kronika HKPD „Matija Gubec" Tavankut, Tavankut 2011., str. 20;

13. Dunav, godišnjak, Interno glasilo Zavičajnog kluba Beščana, Zagreb, str. 40;

14. Hosana, tromjesečnik, List Humanitarno-terapijske zajednice za pomoć ovisnicima „Hosana", Stari Žednik, str. 15;

15. Hrvatski majur, povremenik, podlistak „Glasa ravnice", Glasilo Mladeži Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, Subotica, str. 8;

Baština