Pozovite » (+381) (0)24 535-533

U jednoj godini dva zbornika: I sljedeći zbornik posvećen je crkvenoj tematici koja je usko navezana na Hrvate u Vojvodini. U Zagrebu je, naime, 2005. godine objavljen zbornik obima 277 stranica pod nazivom „Baština za budućnost : Karmel u Somboru 1904. - 2004. : zbornik radova sa međunarodnog znanstvenog simpozija održanog u Somboru 13. i 14. srpnja 2004.". Urednik zbornika je karmelićanin Dario Tokić, a sunakladnici su Institut za kršćansku duhovnost i Hrvatska karmelska provincija sv. oca Josipa. U njemu je objavljeno 18 radova od autora iz četiri države (Srbije, Hrvatske, Mađarske i Njemačke) koji su sudjelovali na Međunarodnom znanstvenom simpoziju „Baština za budućnost: Karmel u Somboru 1904.-2004.", održanom 13. i 14. srpnja 2004. u Hrvatskom domu u Somboru.

Iste je godine objavljen i „Zbornik radova s Prvog znanstvenog skupa 'Dani Ilije Okrugića' u Zemunu, 20.-21. svibnja 2005.", čiji je urednik Vlatko Rukavina, a nakladnik Udruga Zemunaca u Republici Hrvatskoj. Zbornik je objavljen 2005. godine, pa je ova godina jedina godina u knjiškoj praski Hrvata u Vojvodini u kojoj su objavljena dva zbornika. Na 223 stranice u zborniku se obrađuje život i djelo najglasovitijeg srijemskog spisatelja i kulturnog djelatnika druge polovice XIX. stoljeća, katoličkog svećenika Ilije Okrugića Srijemca. Objavljeni su radovi osam autora izloženih u okviru prvih „Dana Ilije Okrugića", prve književne manifestacije među Hrvatima u vojvođanskom dijelu Srijema koja, istina, nije zaživjela.

05 zbornik dani b. vujkova i-mS druge strane, najznačajnija kulturna manifestacija vojvođanskih Hrvata posvećena mjesnoj hrvatskoj književnosti - „Dani Balinta Vujkova : dani hrvatske knjige i riječi" svoj je zbornik radova objavila sljedeće, 2006. godine u Subotici. Riječ je o zborniku pod nazivom „Dani Balinta Vujkova : dani hrvatske knjige i riječi : zbornik radova sa znanstvenih skupova 2002.-2005.", urednica je Katarina Čeliković, a nakladnik Hrvatska čitaonica. Na 279 stranica objavljena su prikupljena izlaganja za znanstvenih skupova, koji čine sastavni dio inače bogatoga programa ove manifestacije, s prvih četiriju Dana, a svoje radove potpisuje više od 20 autora.

06 zbornik ilija okrugic-mDeseti je zbornik i najobimniji: Zemunski „Dani Ilije Okrugića" „iznjedrili" su i drugi zbornik radova - „Zbornik radova sa drugog znanstvenog skupa 'Dani Ilije Okrugića' u Zemunu, 25.-26. svibnja 2007. : znameniti Zemunci i Srijemci". I ovoga puta urednik je Vlatko Rukavina, a kao sunakladnici se pojavljuju Udruga Zemunaca u Republici Hrvatskoj iz Zagreba i Zajednica Hrvata Zemuna : Knjižnica i čitaonica „Ilija Okrugić" iz Zemuna. Zbornik je objavljen 2007. godine na 248 stranica, a radovi su posvećeni, osim Iliji Okrugiću, i drugim znamenitim Hrvatima iz Srijema, kao što su Živko Bertić, Mate Ivić, Miloš Bandić, Iso Velikanović, Mladen Barbarić i dr., koje potpisuje 12 autora.

07 identitet backih backih-mPretposljednji u nizu je zbornik objavljen prošle, 2010. godine, u sunakladništvu Hrvatskoga instituta za povijest iz Zagreba i Hrvatskoga akademskog društva iz Subotice. Riječ je o zborniku naslova „Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa : Identitet bačkih Hrvata, (Zagreb, 27. i 28. studenoga 2008.)", u kojemu su objavljeni radovi s, kako se iz naslova i jasno da vidjeti, međunarodnoga znanstvenog skupa „Identitet bačkih Hrvata" održanog 27. i 28. studenoga 2008. u Zagrebu u organizaciji Hrvatskoga instituta za povijest. U njemu su objavljeni radovi u kojima su znanstveno i stručno obrađeni brojni aspekti identiteta bačkih Hrvata, inače složenog fenomena kojega u posljednja dva desetljeća prate i brojni prijepori, a autori su različitih znanstvenih profila (povjesničari, sociolozi, politolozi, etnolozi i jezikoslovci) iz Vojvodine, Mađarske i Hrvatske. Urednik ovoga zbornika je Robert Skenderović.

08 zbornik dani b. vujkova ii-mI na koncu, navodimo posljednji, deseti jubilarni zbornik u knjiškoj praksi Hrvata u Vojvodini koji se pojavio točno 40 godina nakon objave prvoga zbornika. U tom smislu, možemo slobodno reći kako se pojavio u ozračju dviju obljetnica. Riječ je u zborniku „Dani Balinta Vujkova: dani hrvatske knjige i riječi: zbornik radova sa znanstvenih skupova 2006-2010.", što ga je objavila Hrvatska čitaonica u Subotici 2011. godine na čak 495 stranica. Po posljednje navedenom podatku, ovaj zbornik je do sada i najveći po obimu. Uredila ga je također Katarina Čeliković. U njemu su objavljeni prikupljeni prilozi izgovoreni na stručnim skupovima s pet Dana Balinta Vujkova - na onima od 2006. pa do 2010. Osim što se u njima elaborira djelo najistaknutijeg sakupljača narodnih pripovijedaka među Hrvatima u Vojvodini - Balinta Vujkova, jedan značajan broj radova posvećen je i retrospektivnome prikazivanju i tematiziranju povijesti i sadašnjosti ovdašnje hrvatske književnosti. Skupa s prvim zbornikom s Dana Balinta Vujkova, on se čini nezaobilaznim kada je u pitanju znanstvena građa koja se tiče mjesne hrvatske književnosti.

Posljednja iznesena ocjena vrijedi i za sve objavljene zbornike - njihovi sadržaji su od velikoga značaja kada je u pitanju mjesna kulturna povijest ovdašnjih Hrvata. Oni su posljedica svjesnih nastojanja kulturne elite vojvođanskih Hrvata da se određene osobe ili događaji ili pojave ili procesi svestranije znanstveno osvijetle i tako daju trajniji prinosi memoriranju njihova obitavanja i trajanja na ovim prostorima. Isprva su to činili ljudi iz ili bliski strukturama Katoličke crkve, uz snažno navezivanje na resurse cijele Crkve u Hrvata, a nakon sloma režima Slobodana Miloševića, kao posljedica razvoja aktivnosti u području znanosti i u necrkvenim dijelovima kulturnoga prostora, vidljiviji su i prinosi pojedinaca i udruga izvan Katoličke crkve. Ističemo da je posljednje navedeni zbornik produciran izvan svih organizacijskih navezanosti i spram znanstvenoga sustava u Republici Hrvatskoj.

Najznačajniji zbornik?
Vjerojatno najznačajniji zbornik među Hrvatima u Vojvodini jest onaj s međunarodnog znanstvenog skupa „Identitet bačkih Hrvata". Ovaj vrijednosni stav krijepimo na temelju sljedećih činjenica - prvo, riječ je o zajedničkom nakladničkom pothvatu jedne hrvatske udruge iz Vojvodine i jedne znanstvene institucije iz Hrvatske, pri čemu je partner iz Hrvatske jedna od najrenomiranijih znanstvenih ustanova - Hrvatski institut za povijest; drugo, u njemu su objavljeni radovi većeg broja relevantnih znanstvenika koji se bave Hrvatima u Bačkoj (A. Sekulić, F. E. Hoško. M. Černelić, R. Skenderović, L. Heka...); treće u njemu značajno participiraju i mjesne snage koje se trse raditi u znanosti (S. Mačković, S. Bačić, A. Anišić, P. Vuković, M. Bara...), što pridonosi njihovoj većoj integraciji u hrvatski znanstveni prostor; i četvrto, u njemu je objavljeno nekoliko radova trajnijega prinosa...

Tomislav Žigmanov

Baština