Pozovite » (+381) (0)24 535-533


Ujutro mladence budi svekrva, svekrva ili čaušova žena, češljaju mladu kao udanu ženu i kosu joj pokrivaju rupcem, što je značilo da više nije djevojka te je od tog dana obvezno morala imati pokrivenu kosu

Dva zadnja običaja na dan vjenčanja jesu prikazivanje darova i ples s mladom. S ovim običajima se prvi dan svadbenog veselja privodi kraju. Nakon svadbene večere u mladoženjinom domu prikazuju se »kravalji«, tj. darovi koje su mladenci dobili. Svatko od pozvanih gostiju je donosio kolače i darove, a veličina i vrijednost darova mjerena je uglavnom po stupnju srodstva. Kum je donosio najveći kravalj i njega su svečano uz muziku donosili »kravaljnoše«, a uz dar je obvezno donosio i lijepo ukrašenog pečenog odojka, pogaču i »svadbarsku granu«.. Svadbarska grana je manje rašljasto drvo koje je ukrašeno kolačima i jabukama i stojala je zabodena u pogaču tijekom večere. Darove na svadbi prikazuje čauš i prikazivanje darova protiče uz šalu i pjesmu.

Običaj koji je označavao da mladenci uskoro napuštaju svadbu bio je ples s mladom koji je obično započinjao oko ponoći. Mlada je plesala sa svim gostima koji su to željeli, a zauzvrat darivali su mladu novcem. Novac za ples je ubacivan u tepsiju ili šuplju tikvu koja je stajala pokraj kuma, a svatko je gledao da dâ više novca od prethodnika. Nevjesta je prvo plesala s kumom ili mladoženjom, a novac od plesa je pripadao njoj. Ovaj ples se u mnogim mjestima nazivao ketuša te je taj naziv i danas često u uporabi. Na kraju plesa kum naređuje sviranje kola u kojem svi plešu, a mladenci se izvlače iz kola i odlaze u njihovu sobu. Pri napuštanju svadbe kum ili djever je za mladencima razbijao čašu, a ostali su ih udarali rupcima po leđima. Ujutro mladence budi svekrva, svekrva ili čaušova žena, česljaju mladu kao udanu ženu i kosu joj pokrivaju rupcem, što je značilo da više nije djevojka te je od tog dana obvezno morala imati pokrivenu kosu.

Praćenje kuma

Drugog dana svadbe ujutro svatovi ispraćaju kuma, djevera, starog svata i čauša. Da bi kuma što dulje zadržali na svadbi često su prozori prekrivani platnom da kum ne bi vidjeo svanuće. Po redoslijedu prvo se uz muziku do kuće pratio kum, zatim stari svat, pa čauš. Običaj je bio da se prilikom praćenja kuma na kapiji loži vatra ili su ga pratili bakljama. Na rastanku s kumom u mnogim selima su pokraj vatre pokidali jastuk i gađali se perjem. Kum je svoje pratitelje kod svoje kuće počastio jelom i pićem.

Umivanje svadbara

Do Drugog svjetskog rata postojao je običaj da mlada ujutro ide po vodu u pratnji djevera. Tu je vodu donosila gostima koji su još ostali da se umiju, a oni su je darivali novcem. Drugog dana svadbe naveče priređivana je večera zvana »djeverska čast«. Na djeversku čast su pozivani svi svadbeni časnici i bliža rodbina. Na toj večeri mlada je bolje upoznavala mladoženjinu rodbinu. Poslije drugog dana svadbe uglavnom su prestajale sve svadbarske funkcije svadbarskih časnika i razilazila se rodbina.

 

svadbenisrijem-poslijevjencanja

Povođani

Nevjestina je rodbina bez njenih roditelja posjećivala nevjestu tjedan ili dva poslije vjenčanja. U povođane uvijek je dolazio neparan broj gostiju i obvezno je dolazio nevjestin brat. Ako nije imala brata, onda neki muškarac iz najbliže rodbine, zatim sestre, ujaci i prijateljice. Nevjestin brat donosio je pogaču koju je slala njena majka. Mlada je po običaju povođane dočekivala skrivena u drugoj sobi te su je morali tražiti. Mladin brat je stavljao pogaču na krevet da bi se mlada lakše porodila. Običaj je bio da jedna od djevojaka legne u mladin krevet da bi se što prije udala ili sanjala budućeg muža. Uobičajeno je da povođani tri puta jedu u mladoženjinom domu - obično je to bila večera, a sutradan doručak i ručak, nakon čega su ih ispraćali do pola puta.

Veliki gosti

Nakon održavanja povođana, prvu posjetu je činila nevjesta svojim roditeljima. Nevjesta je vodila svekra, svekrvu i najbližu rodbinu dok mladoženja nije išao. U velike goste se išlo nedjeljom ili praznikom na ručak. U goste se obvezno nosila pogača u okrugloj tepsiji i u vunenoj tkanoj torbi i gosti su noćili kod nevjestinih roditelja. Nevjestini roditelji i bliža rodbina išli su u goste kod mladoženje prvi ili drugi tjedan poslije velikih gostiju i to se također zvalo veliki gosti. Dolazili su uglavnom stariji iz rodbine, nedjeljom ili praznikom na ručak i donosili okrugle slatke pogače, kao i darove za mladence.

Baština