Pozovite » (+381) (0)24 535-533

Vojnička služba

Barun Jelačić je završio bečki Theresianum kao odlični diplomant 1819. godine i od tada započinje njegov vrtoglav uspon u činovima, častima i podvizima u korist carstva i hrvatskoga naroda. Vojničku karijeru Josip je započeo kao potporučnik stupanjem u Treću konjaničku pukovniju u Galiciji kojom je zapovijedao barun Vinko Knežević, ujak Jelačićeve majke. Uobičajen časnički život, obilježen promaknućima i napredovanjem u službi, prekinula je teška bolest grla (1822.-1825.), tijekom koje je boravio u Zagrebu i Kurilovcu. U svoju postrojbu se vratio 1825. godine kao natporučnik. Godine 1828. iz Beča ponovno odlazi u Galiciju, a u rujnu 1830. u Ogulin, gdje postaje zapovjednikom (podkapetan) Sedme satnije Treće graničarske pukovnije. Cijela ova pukovnija bila je premještena u Lombardiju zbog nemira koji su zahvatili Italiju. Ovdje je Jelačić usavršavao vojnu vještinu sve do 1835. godine.

Vratio se u Ogulin gdje je izvojevao pobjedu u sukobu s osmanskim graničarima kod Velike Kladuše i tako stekao naklonost cara Ferdinanda V. Tom prigodom je zadivio osmanskog zapovjednika Mahmud-bega Bašića iz Bihaća, koji mu je darovao rasnoga konja, bijelca, nazvanog Arapin, na kojemu je Jelačić kasnije išao na bansko ustoličenje i u vojnu na Madžarsku. U veljači 1837. je promaknut u bojnika (majora) 48. pješačke pukovnije u Zadru i pobočnika namjesnika Dalmacije. Često je putovao po Dalmaciji, Hercegovini i Crnoj Gori. Po Velebitu je pratio poznatoga botaničara, saskoga kralja Fridrika Augusta. Nakon uspješno obavljenih dužnosti, imenovan je početkom svibnja 1841. potpukovnikom Prve banske pukovnije u Glini, a već u listopadu 1842. postao je njezin pukovnik i zapovjednik. Jelačić se zalagao za poboljšanje životnih uvjeta graničarskog puka. Sa svojim vojnicima sagradio je 1843. godine cestu između Gore i Petrinje. Zbog velikih ratnih zasluga Jelačić je za samo godinu dana bio promaknut čak tri puta: od pukovnika u general-bojnika, zatim u podmaršala, te na kraju u generala topništva.

Baština