Pozovite » (+381) (0)24 535-533

„Mili moj narode srijemski"

To je prvi put što tebe u tvojem krugu pozdravlja ban Trojedne Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije. To je od mnogo stoljeća prvi put što imadeš bana kojega je i mati od roda tvojega rodila pod nebom tvojim; koji je sisao slavensko mlijeko te od djetinjstva svoga pa sve do sada plamtio ljubavlju za Domovinu svoju, koje mu je tvoj jezik i njegov, kojega razumiješ i koji tebe razumije. I to je ono što me najvećma usrećilo, kada je svijetli naš kralj, uslišivši želju naroda, postavio za bana ovih kraljevina. Poznavajući, naime, nepovoljni i do sada ugnjetavani položaj naroda moga, znajuć za sve potrebe njegove, učini mi se podignuće moje na čast bansku kao sudbina, od Boga određena, koja neće da nevješta ruka tuđinca još većma ogorča rane Domovine naše, već da joj jedared lijeka donese - domaće brižljivo srce, koje istinski osjeća dobro i zlo njezino. A u tome se nije prevarila, jer je u meni krepka volja da se posvetim narodu mojemu. Ja ću živjeti neumorno se starajući za sreću i blagostanje njegovo no znat ću i umrijeti ako bude valjalo umrijeti za svoj narod.

Nadahnut ovom odlučnom krepkom voljom, došao sam i u tvoju sredinu, mili moj narode srijemski. Došao sam da te vidim, da se upoznam s tobom, koji si junaštvom, poštenjem i dobrotom svojom oduvijek dična čest kraljevina ovih. Došao sam: da vidim krasni i blagoslovljeni zavičaj moj i tvoj, da pozdravim tebe, žene i djecu tvoju, da sve vas primim u zaštitu i ljubav svoju, da razumijem želje tvoje i da čujem tegobe tvoje da se napokon s tobom baš svojski porazgovorim o svemu što ti je nužno i potrebno".

( Iz Jelačićeva govora održanog

u Iloku 21. VII. 1848. godine na skupštini

Srijemske županije)

Baština