Pozovite » (+381) (0)24 535-533

NagradaVeres logoU cilju nastavka pospješivanja sustavnoga pristupa valorizaciji aktualne knjiške produkcije među Hrvatima u Vojvodini, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, nakon ustanovljena nagrade za najbolju knjigu godine „Emerik Pavić“ 2012. godine, odlučio je ustanoviti i trijenalnu nagradu za najbolju knjigu u području znanosti i publicistike, koja će nositi ime jednog od najznačajnijih hrvatskih intelektualaca iz Vojvodine XX. stoljeća, filozofskog i teološkog pisca Tome Vereša (Subotica, 24. veljače 1930. – Zagreb, 9. prosinca 2002.). Nagrada je ustanovljena na temelju zaključaka s međunarodnog znanstvenog skupa „Misaona popudbina Tome Vereša“, održanog u prosincu 2012. godine i dodjeljivat će se trijenalno –svake tri godine.

tomo veresZa nagradu „Tomo Vereš“ moći će se natjecati knjige autora Hrvata iz Vojvodine, knjige na hrvatskom jeziku objavljene u Vojvodini i knjige o Hrvatima u Vojvodini, koje su objavljene tijekom tri kalendarske godine koje prethode godini dodjele nagrade, u području znanosti i publicistike. Posebna će se pozornost obratiti na djela iz društvenih i humanističkih znanosti koje su od značaja za očuvanje i razvoj nacionalne svijesti i identiteta, kao što su povijest, jezikoslovne znanosti, znanost o književnosti, povijest umjetnosti, etnologija, demografija, sociologija, kulturologija, filozofija, politologija te djela interdisciplinarnoga karaktera. Nagrada će se dodijeliti za knjigu čiji su formalne odlike i sadržajne sastavnice sukladne standardima znanstvene metodologije, koja tematski obuhvaća cjeloviti društveni fenomen, u kojoj su objavljene nove spoznaje u istraživanjima povijesti i sadašnjosti Hrvata u Vojvodini i čiji su prinosi od trajne vrijednosti za znanstveni i publicistički život Hrvata u Vojvodini. Za tri kalendarske godine dodjeljuje se jedna nagrada.

Radi toga, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata imenovao je početkom srpnja 2013. godine Povjerenstvo za izbor najbolje knjige u području znanosti i publicistike, koja je objavljena u razdoblju 2010. do 2012. godine, a koja se dodjeljuje 2013. godine, u sljedećem sastavu: predsjednik Povjerenstva dr. sc. Robert Skenderović, dipl. povjesničar te članovi: dr. sc. Jasminka Dulić, dipl. sociologinja, mr. th. Mirko Štefković, dipl. teolog, Ivana Andrić Penava, prof., dipl. povjesničarka i Mario Bara, prof., doktorand sociologije. Zadaća je Povjerenstva od 36 naslova objavljenih tijekom razdoblja od 2010. do zaključno 2012. godine, odabrati najbolju knjigu, uzimajući u obzir ponajprije sadržaj i njegovu znanstvenu ili publicističku relevantnost.

Nagrada „Tomo Vereš“ za najbolju knjigu u području znanosti i publicistike bit će svečano uručena u listopadu 2013. u okviru manifestacije „Dani Balinta Vujkova : dani hrvatske knjige i riječi“. Osim diplome i plakete, nagrada će imati i svoj novčani iznos. 

Popis knjiga za nagradu
„Tomo Vereš“ za 2013. godinu
 

Znanost i publicistika: 

memoari 

1. Bonus Ivan, Moj voljeni i kićeni Srijem, Zajednica protjeranih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata, Zagreb 2011., str. 356.

književna kritika (esej)

2. Markov-Španović Mila, Jezik je zapravo domovina, Maxima graf, Petrovaradin 2011., str. 245.

književna znanost 

3. Dani Balinta Vujkova: dani hrvatske knjige i riječi: zbornik radova sa znanstvenih skupova 2006-2010., Hrvatska čitaonica, Subotica 2011., str. 495.
4. Melvinger Jasna, O Iliji Okrugiću Srijemcu : književnopovijesni i jezikoslovni članci i rasprave, NIU „Hrvatska riječ“, Subotica 2011., str. 166.
5. Sekulić Ante, Prilozi povijesti hrvatske književnosti, Katolički institut za kulturu, povijest i duhovnost „Ivan Antunović“, Subotica 2011., str. 278.
6. Žigmanov Tomislav, Izazovi – sabiranja, sumjeravanja, tumačenja : Studije i ogledi o knjiškim i književnim temama hrvatskoga istočnog zagraničja, Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj ; Oksimoron Osijek ; Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata kulturu vojvođanskih Hrvata, 2012., str. 255. 

povijest i leksikografija 

7. Biografski leksikon Hrvata istočnog Srijema, 1, A-Fur, Libera editio d. o. o. i Hrvatsko akademsko društvo, Zagreb-Subotica 2011., str. 211.
8. Franjevački samostan Bač : Kronološki pregled, priredio fra Josip Špehar, Bač: Franjevački samostan Sv. Marije u Baču, 2012., str. 60.
9. Leksikon podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca, X., I, Hrvatsko akademsko društvo, Subotica 2010., str. 110.
10. Leksikon podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca, XI., J, Hrvatsko akademsko društvo, Subotica 2011., str. 121.
11. Tragovi Šokaca od Gradovrha do Bača 1688.-2008., Hrvatsko kulturno umjetničko prosvjetno društvo „Mostonga“ Bač i Franjevački samostan u Tuzli, Bač, Tuzla 2011., str. 53.
12. Aladžić Viktorija, Subotica koja nestaje, NIU „Hrvatska riječ“, Subotica, 2012., str. 116
13. Evetović Matija, Kulturna povijest bunjevačkih i šokačkih Hrvata, NIU Hrvatska riječ, Subotica 2010., str. 718.
14. Heka Ladislav, Osam stoljeća Hrvatsko-ugarske državne zajednice s posebnim osvrtom na Hrvatsko-ugarsku nagodbu, Hrvatsko-mađarska kulturna udruga András Dugonics, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata Subotica i Hrvatsko akademsko društvo Subotica, Szeged, Subotica 2011., str. 450.
15. Kljajić Marko, Surčin kroz povijest, Maxima graf, Petrovaradin 2010., str. 576.
16. Rajković Đuro, Prilozi za istoriju bibliotekarstva Petrovaradina, Gradska biblioteka, Novi Sad 2011., str. 204.
17. Špehar Josip, Tko su Šokci : naziv, podrijetlo i pripadnost, Franjevački samostan svete Marije u Baču, Bač 2011., str. 27.
18. Vojnić Hajduk dr. Josip, Odgovor na mnogobrojne novinske članke, samizdat, Subotica, 2012., str. 29.
19. Vojnić Hajduk Lazo, Ago Mamužić i nacionalni pokret bačkih bunjevačkih Hrvata, samizdat, Subotica, 2012., str. 248. 

kulturno-crkvena povijest 

20. Andrić Josip, Hrvatstvo i katolička kulturna obnova : članci i studije, Glas koncila, Zagreb 2011., str. 327.
21. Dević Antun (Zmaić Blaž), Župa Irig, Župa Irig, Novi Sad 2010., str. 415.
22. Sekulić Ante, Selo na raskrižju putova: stoljetnica žedničke župe, Katolički institut za kulturu, povijest i duhovnost „Ivan Antunović“, Subotica 2011., str. 149.
23. Stantić Marinko, Inkulturacija vjere kroz pučku pobožnost bunjevačkih Hrvata, Katolički institut za kulturu, povijest i duhovnost „Ivan Antunović“, Subotica 2010., str. 174.
 

religijska publicistika 

24. Otac naš nebeski, Maksima graf : Srijemska biskupija, Povjerenstvo za brak i obitelj, Petrovaradin 2011., str. 139. 

etnografija 

25. Tradicijsko ruho Hrvata u Vojvodini, ur. Josip Forjan, Hrvatska matica iseljenika, Zagreb 2011., str. 23.
26. Andrašić Ivan, Izgradnja kuća nabijača u Sonti u XX. stoljeću, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica 2010., str. 84.
27. Piuković Grgo, Sto bandaša i bandašica: fotomonografija, Katolički institut za kulturu, povijest i duhovnost "Ivan Antunović", Subotica 2010., str. 167.
28. Piuković Marinko, Blago iz dolafa: bunjevačka nošnja subotičkog kraja, Organizacijski odbor Dužijance 2011., Subotica 2011., str. 79.
29. Stantić Alojzije, Ris i obiteljska dužijanca u subatičkom ataru, Organizacijski odbor Dužijance 2011.: Hrvatski kulturni centar „Bunjevačko kolo“, Subotica 2011., str. 106.
30. Tadijan Zvonko, Šokačke narodne nošnje u Bačkoj, Kulturno prosvjetna zajednica Hrvata „Šokadija“ Sonta, Apatin 2011., str. 61.
31. Vojnić Hajduk Lazo, Obiteljska dužijanca bunjevačkih Hrvata u subotičkom kraju, Organizacijski odbor Dužijance 2011., Subotica 2011., str. 105.
32. Zelić Naco, Slikovali smo se : stare fotografije : izvor podataka o bunjevačkoj narodnoj nošnji, Naklada Stih, Zagreb 2011., str. 80.
 

politika 

33. Žigmanov Tomislav, Osvajanje slobode: Hrvati u Vojvodini deset godina nakon listopadskog prevrata 2000., Hrvatsko akademsko društvo, Subotica 2011., str. 150. 

analiza i kritika 

34. Čota Antonija, Nuda veritas = Gola istina: našutjesmo se do grla, Hrvatski demokratski forum „Preporuke iz Lemeša“, Subotica 2010., str. 185.
35. Vojnić Hajduk Lazo, Kako u novo bez loma: misli o životu u hrvatskoj manjinskoj zajednici : strukturalna, funkcionalna i organizacijska rješenja nekih logičkih cjelina iz života naše zajednice i kod nekih drugih oblika iz okruženja, Hrvatski demokratski forum, Subotica 2010., str. 240. 

Umjetnost: 

likovna 

36. Duranci Bela, Slikar Stipan Kopilović: 1877.-1924. (drugo osuvremenjeno izdanje), Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica 2011., str. 110.