Pozovite » (+381) (0)24 535-533

andric glazba

Autor: ANDRIĆ, Josip

Naslov: Kako ćemo razumjeti glazbu?

 

Preuzmite dokument

 

andric skola

Autor: ANDRIĆ, Josip

Naslov: Škola za tambure: priručnik za sve sisteme tambura

 

Preuzmite dokument

 

andric glazba

Autor: ANDRIĆ, Josip

Naslov: Velika ljubav: roman iz života slovačkih Hrvata

 

Preuzmite dokument

 

andric sg

Autor: ANDRIĆ, Josip

Naslov: Božja pastirica : Mali životopis bl. Ozane Kotorke s vjenčićem molitava

 

Preuzmite dokument

 

andric glazba

Autor: ANDRIĆ, Josip

Naslov: Irska : putopisne uspomene sa Zelenog otoka : sa slikama

 

Preuzmite dokument

 

andric sg

Autor: ANDRIĆ, Josip

Naslov: Najljepši među otocima : lutanja po Siciliji

 

Preuzmite dokument

 

andric glazba

Autor: ANDRIĆ, Josip

Naslov: Nove brazde : tri seljačke pripovijetke

 

Preuzmite dokument

 

andric sg

Autor: ANDRIĆ, Josip

Naslov: Ruska opera

 

Preuzmite dokument

 

andric pjesme

Autor: ANDRIĆ, Josip

Naslov: SLAVONSKE narodne pjesme Požeške doline

 

Preuzmite dokument

 

andric sg

Autor: ANDRIĆ, Josip

Naslov: Slovačka glasba : glasbena prošlost i sadašnjost Slovačke

 

Preuzmite dokument

 

andric glazba

Autor: ANDRIĆ, Josip

Naslov: Srijemske elegije : slike iz seoskog života

 

Preuzmite dokument

 

andric sg

Autor: ANDRIĆ, Josip

Naslov: SUNČANI vinograd : zbornik hrvatskih katoličkih pripovjedača : 1918-1943

 

Preuzmite dokument

 

andric glazba

Autor: ANDRIĆ, Josip

Naslov: Svega svijeta dika : seljački roman iz nedavne hrvatske prošlosti

 

Preuzmite dokument

 

andric glazba

Autor: ANDRIĆ, Josip

Naslov: Tamburaška glazba : historijski pregled

 

Preuzmite dokument

 

andric glazba

Autor: ANDRIĆ, Josip

Naslov: U Kristovoj domovini : putopis iz svete zemlje

 

Preuzmite dokument

 

andric sg

Autor: ANDRIĆ, Josip

Naslov: Vuk u ovčjoj koži : gluma iz seljačkog života u dva čina

 

Preuzmite dokument

 

andric glazba

Autor: ANDRIĆ, Josip

Naslov: Žito u svjetskom gospodarstvu

 

Preuzmite dokument

 

Antunovic SlavjanAutor: ANTUNOVIĆ, Ivan

Naslov: Slavjan na svetih dnevih ili blagdanih crkvenih

 

Preuzmite dokument

 

gergur utisenje

Autor: BRAČULJEVIĆ, Lovro

Naslov: Uzao Scerafinske (nascki) goruchie gliubavi tri put svezan to jest Kratko ali temeglito popissagnie pocsetka, ukoregnienia i rasciregnia davnascgniegh poglavitogh ... : u tri dijela razdiglieno / s trudom Lovre Bracsuglievichia.

dariah eu project logo

Preuzmite dokument 

kalendar

Autor: BUDANOVIĆ, Lajčo

Naslov: Bog : čitaj pa se misli:

 

Preuzmite dokument

 

kalendar

Autor: BUDANOVIĆ, Lajčo

Naslov: Budite svijesni katolici

 

Preuzmite dokument

 

gergur utisenje

Autor: ČEVAPOVIĆ, Grgur

Naslov: Slicsnoredno csestitovanje O M. P. Gergi Csevapovishu, Reda s. otca Franceshka, Derxave Kapistranske mlogo vridnomu ex-provincialu, na dan njegove svetkovine S. Grgura 12. oxujka sloxeno i prikazano.

dariah eu project logo

Preuzmite dokument 

Bunjevci i ŠokciAutor: ČOVIĆ Marko i KOKIĆ, Aleksandar
Naslov: Bunjevci i Šokci

Preuzmite dokument

 

kopilovic cesta

Autor: KOPILOVIĆ, Jakov

Naslov: Cesta pod suncem : Pjesme

 

Preuzmite dokument

 

kopilovic daleko

Autor: KOPILOVIĆ, Jakov

Naslov: Daleko od zavičaja : pjesme

 

Preuzmite dokument

 

kopilovic cesta

Autor: KOPILOVIĆ, Jakov

Naslov: Grlica na grani

 

Preuzmite dokument

 

kopilovic medaliak

Autor: KOPILOVIĆ, Jakov

Naslov: Medáliák

 

Preuzmite dokument

 

kopilovic medaljoni

Autor: KOPILOVIĆ, Jakov

Naslov: Medaljoni

 

Preuzmite dokument

 

kopilovic medaljoni

Autor: KOPILOVIĆ, Jakov

Naslov: Moja dužijanca : Izabrane pjesme

 

Preuzmite dokument

 

kopilovic mozaik

Autor: KOPILOVIĆ, Jakov

Naslov: Mozaik

 

Preuzmite dokument

 

kopilovic njiva

 

Autor: KOPILOVIĆ, Jakov

Naslov: Njiva patnje : pjesme

 

Preuzmite dokument

 

kopilovic mozaik

 

Autor: KOPILOVIĆ, Jakov

Naslov: Plava vaza dana : (pjesme)

 

Preuzmite dokument

 

kopilovic mozaik

 

Autor: KOPILOVIĆ, Jakov

Naslov: Radosti : pjesme o djeci

 

Preuzmite dokument

 

kopilovic mozaik

 

Autor: KOPILOVIĆ, Jakov

Naslov: Sjeverna jesen

 

Preuzmite dokument

 

kopilovic mozaik

 

Autor: KOPILOVIĆ, Jakov

Naslov: Skretnice : pjesme

 

Preuzmite dokument

 

kopilovic mozaik

 

Autor: KOPILOVIĆ, Jakov

Naslov: Soneti

 

Preuzmite dokument

 

kopilovic tisucu

 

Autor: KOPILOVIĆ, Jakov

Naslov: Tisuću i jedna noć : pjesme

 

Preuzmite dokument

 

kopilovic mozaik

 

Autor: KOPILOVIĆ, Jakov

Naslov: U brazdi rođen

 

Preuzmite dokument

 

kopilovic mozaik

 

Autor: KOPILOVIĆ, Jakov

Naslov: U dolu jablan : pjesme

 

Preuzmite dokument

 

kopilovic mozaik

 

Autor: KOPILOVIĆ, Jakov

Naslov: Žedan đeram : pjesme

 

Preuzmite dokument

 

kalendar

 

Autor: KUJUNDŽIĆ, Ivan

Naslov: Bunjevačko-šokačka bibliografija : prilog kulturnoj povijesti bunjevačko-šokačkih Hrvata

 

Preuzmite dokument

 

kalendar

 

Autor: KUJUNDŽIĆ, Ivan ; [crteži Andrija Kopilović]

Naslov: Deran s očima i druge pripovijesti

 

 Preuzmite dokument

 

kalendar

 

Autor: KUJUNDŽIĆ, Ivan

Naslov: Izvori za povijest bunjevačko-šokačkih Hrvata

 

Preuzmite dokument

 

gergur utisenje

Autor: MIHALIĆ, Antun

Naslov: San u vrime Svecsanoga Uvoda Prisvitloga, i Priposhtovanoga Gospodina Pavla Sucsicha od Pacser, u Biskupiu Stolnih Cerkvah, Bosanske, illiti Djakovacske i Srimske zakonito ujedinjenih / slicsnoricsno izveden, i od strane Srimskog' Biskupata pokorno prikazan po Antunu Mihalichu S. Bogoslovja Naucsitelju, Okolisha Petrovaradinskog' Vice-Archi Diakonu, i Xupe Gradske u Petrovaradinu Paroku.

dariah eu project logo

Preuzmite dokument 

gergur utisenje

Autor: MIHALIĆ, Josip Kalasancij

Naslov:Narodkinja vila ... Pavlu Mathii Sucsichu stolne cerkve stojno-biogradske biskupu, o prigodi slavnog njegova u recsene biskupije cerkvu uvoda na dan 18-og svibnja godine 1828. svetocsano derxana / po J[osi] C[alasancii] M[ihalichu] p[aroku] s[othskom].

dariah eu project logo

Preuzmite dokument 

stari mirotvorciAutor:PAVIĆ, Emerik

Naslov: Prodromus asceticus recto ducens tramite ad spiritualis vitae perfectionem…

dariah eu project logo

Preuzmite dokument

 

stari mirotvorciAutor:PAVIĆ, Emerik

Naslov: Prosvitljenje i ogrianje jesenog i zimnog doba iliti Nediljne i svecsane predike, priko jeseni i zime dolazeche : razum csovicsansku u dillovanju prosvitljujuche, a dussu s-spasonossnim naukom griuche : za pomoch sviu dussah nastojnikah, i ostali pripovidalaca kratko, alli kruto sloxene / po ocu fr. Emeriku Pavichu reda s.o. Franceska od obsluxenia ... na svitlost dane u Budimu, godine M.DCC.LXII...

dariah eu project logo

Preuzmite dokument

 

stari mirotvorciAutor: PAVIĆ, Emerik

Naslov: Rucsna knjixica za utiloviti u Zakon Katolicsanski obrachenike za narediti i na srichno priminutje dovesti bolesnike i na smert odsugjene i za privesti na spasonossni Zakon razdvojnike : Xupnikom i ostalima Duhovnim Nastojnikom a i istima pravovirnima Domachinom veoma koristna / upisana Po jednomu Sinu S. Frane, Derxave S. Jvana od Capistrana, Godine 1769

dariah eu project logo

Preuzmite dokument

 

pekic povijest hrvata

Autor: PEKIĆ, Petar

Naslov: Povijest Hrvata u Vojvodini

 

Preuzmite dokument

 

gergur utisenje

Autor: PEŠTALIĆ, Grgur

Naslov: Utishenje oxalostjenih u sedam pokorni pisama kralja Davida iztomacseno : u toliko promishljanja, s-nikima od csiste ljubavi Boxje, i iskernjega, molitvama zaderxano : i u nacsinu sebe od kuxne otrove priuzderxati / sloxeno od Gergura Peshtalicha, S. Francishka Serafinskog' redovnika, derxave S. Ivana Kapistrana.

dariah eu project logo

Preuzmite dokument 

stari mirotvorci

Autor:

Naslov: Preljski dar za bunjevce i šokce I.

 

Preuzmite dokument

 

gergur utisenje

Autor: ŠARČEVIĆ, Ambrozije

Naslov: Tolmač izvornih, književnih i zemljopisnih jugoslavenskih riči: na korist prijateljah bunjevačko-sokačke književnosti / uredio i o trošku „Bunjevačkih i šokačkih novinah“ na svit izdao Ambrozio-Boza-Šarčević.

dariah eu project logo

Preuzmite dokument 

stari mirotvorciAutor:SIVIĆ, B. I. [Pravo ime RAJIĆ, Blaško]

Naslov: Stari mirotvorci : pripovijest iz doba apostolskoga

 

Preuzmite dokument

 

kalendar

Tmurni i vedri dani : crtice iz prošlosti Bunjevaca i Šokaca

 

Preuzmite dokument

 

kalendar

Autor: VIDAKOVIĆ, Pajo [u knjizi pod pseudonimom: Lemešan]

Naslov: Božić

 

Preuzmite dokument

 

stari mirotvorciAutor:  Vujkov, Balint ;  [ilustrirala Cvijeta Job ; urednik Vladimir Popović]

Naslov: Hrvatske narodne pripovijetke, bunjevačke

HR 

Preuzmite dokument

 

stari mirotvorciAutor: : Vujkov, Balint ; [grafička oprema Ivan I. Tikvicki ; urednik Lazar Merković]

Naslov: ŠALJIVE narodne pripovijetke (bunjevačke)

HR 

Preuzmite dokument

 

stari mirotvorciAutor: Vujkov, Balint ; [naslovna strana Torok Šandor]

Naslov: TICA žeravica : hrvatske narodne pripovijetke

HR 

Preuzmite dokument

 

stari mirotvorciAutor:BALINT VUJKOV

Naslov: Bunjevačke narodne pripovitke

HR 

Preuzmite dokument

 

stari mirotvorciAutor: Vujkov, Balint ; [oprema Ivo Friščić ; urednik Vlatko Pavletić]

NaslovCVJETOVI mećave : hrvatske narodne pripovijetke iz Mađarske, Rumunjske, Austrije i Čehoslovačke

HR 

Preuzmite dokument

 

stari mirotvorciAutor: Vujkov, Balint

Naslov: DO neba drvo : hrvatske narodne pripovijetke iz Vojvodine

HR 

Preuzmite dokument

 

stari mirotvorciAutor

Vujkov, Balint ; [ilustracije Andraš Handja]

Naslov: HRVATSKE narodne pripovjetke : bunjevačke

HR 

Preuzmite dokument

 

stari mirotvorciAutor: Vujkov, Balint ; [naslovna strana Ištvan Sajko ; urednik Milovan Miković]

Naslov: JABUKA s dukatima : narodne pripovijetke

 HR

Preuzmite dokument

 

stari mirotvorciAutor: Vujkov, Balint ¸[pripremio Lazar Merković ; uredio Živko Mandić]

Naslov: ZLATNI prag : hrvatske i srpske narodne pripovijetke iz Mađarske

HR 

Preuzmite dokument