Pozovite » (+381) (0)24 535-533

Danica

BUNJEVAČKO žackalo: jedini pravi bunjevački list broj:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 

 

 

Opis :

BUNJEVAČKO žackalo: jedini pravi bunjevački list / [vlasnik i urednik Grgo Prćić]. - God. 1, br. 1-7 (3. veljače-10. svibnja 1940). - Subotica : [s. n.], 1940 (Subotica : Štamparija Braće Fišer). - 30 cm

 

 Žacka dvaput misečno. - Prema publikaciji bačkih Hrvata izašlo 7 brojeva.

 

UDK 821-7