Ispis
Hitovi: 218

zemljodilski

ZEMLJODILSKI kalendar (sa slikama): za prostu godinu 1936

 

 

 

 Preuzmite dokument

  

 

 

Opis:

ZEMLJODILSKI kalendar (sa slikama) : za pristupnu godinu 1936. - God. 4 (1924)-19??. - Subotica : Zemljodilska kasina, 1925 (Subotica : Štamparija Fischer i Krausz). - 20 cm

 

Cina 10 dinara.

 

UDK 050.9

Preuzeto sa internet stranica Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata
Monday 17th of February 2020 12:05:51 AM