Ispis

digital home

 

Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe Hrvata u Vojvodini i izgradnja digitalne zbirke razvojni je projekt koji omogućuje veću dostupnost građe za istraživanja i publiciranje tako stečenih znanja o hrvatskoj zajednici u Vojvodini.

Razlog za pokretanje ovog dugotrajnog projekta je nedostupna i u veoma lošem stanju građa, trenutačno rasuta po mnogim crkvenim i privatnim pismohranama i arhivima.

Dostupnost građe u funkciji je očuvanja pisane ostavštine, raznolike i vrijedne zavičajne građe, njene popularizacije, te zaštite izvornika od prekomjernog korištenja u okviru različitih istraživačkih projekata.

 

Realizaciju ovoga projekta pomoglo je Ministarstvo kulture Republike Srbije.

 

 

 

i knjige i periodika i note   i fotografije   Sadržaj 
Knjige Periodika Notna građa   Fotografije  

Preuzeto sa internet stranica Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata
Tuesday 26th of October 2021 03:44:29 PM