Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 Autor(i): István György Tóth*

 Godina: 2009.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 1: 3-28

 

*Članak je prošireno predavanje što ga je István György Tóth (1956-2005) održao na Franjevačkoj teologiji 14. ožujka 2005. godine.

Sažetak

Za bosansku franjevačku provinciju, koja je imala više od tri stotine fratara, osmanska je Mađarska bila od drugotne važnosti. Ipak, za katolike u osmanskoj Mađarskoj prisutnost i djelovanje bosanskih franjevaca bili su od životne važnosti. Misija bosanskih Franjevaca bila je uspješna jer se mogla osloniti na veliku populaciju koja je govorila hrvatski, ali i zahvaljujući dobrim odnosima bosanskih franjevaca s Turcima i rastućem broju katolika koji su govorili hrvatski. Bosanski su franjevci pak bili uklonjeni iz Transilvanije i Moldavije, provincije bez južnih Slavena.

Ključne riječi: bosanski franjevci, Bosna Srebrena, Transilvanija, osmanska Mađarska

 

Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/13-2009/943-toth2009r)Preuzmite dokument[29.4 MB]