Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 Autor(i): Robert Skenderović

 Godina: 2009.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 1: 76-94

 

Sažetak

Krajem šezdesetih godina 19. stoljeća kalački je kanonik Ivan Antunović pokrenuo borbu za nacionalnu opstojnost bačkih Hrvata. U prvim je godinama naišao na problem nedostatka novca i suradnika, ali mu je veliku podršku pružio đakovački biskup Josip J. Strossmayer, s kojim je ostao u prijateljskim vezama sve do svoje smrti 1888. godine. Strossmayerova pomoć bila je presudna za Antunovićevo narodno-prosvjetiteljsko djelovanje. Svojim je zalaganjem pomogao Antunoviću da se afirmira u hrvatskim intelektualnim i političkim krugovima, a uz to mu je pružio i znatnu financijsku pomoć. Zbog tako snažne podrške Antunović je postao vjerni Strossmayerov suradnik, u potpunosti podržavajući njegovo djelovanje i na nacionalnom i na crkvenom planu. Njihova dugogodišnja suradnja bila je vrlo plodonosna, što se vidi iz brojnih osobnih i institucionalnih veza između Bačke i Trojedne Kraljevine, koje su uspostavljene zajedničkim Antunovićevim i Strossmayerovim djelovanjem. Tako su, zahvaljujući dvojici biskupa, bački Hrvati krajem 19. stoljeća u potpunosti integrirani u hrvatska kulturna, politička i gospodarska zbivanja, što je omogućilo njihov nacionalni, kulturni i vjerski opstanak.

Ključne riječi: bački Hrvati, nacionalni pokret, J. J. Strossmayer, I. Antunović, crkvena povijest

 

Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/13-2009/945-skenderovic2009r)Preuzmite dokument[22.33 MB]