Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 Autor(i): Bruno Skenderović

 Godina: 2009.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 1: 124-136

 

Sažetak

Autor ukazuje na niz čimbenika koji su utjecali na formiranje nacionalne svijesti kod Bunjevaca u Bačkoj, od kojih su najvažniji: prostorna odijeljenost od Hrvatske, karakter odnosa između Hrvatske i Mađarske tijekom XIX. stoljeća, standardiziranje hrvatskoga jezika polovicom XIX. stoljeća, kontakti s hrvatskom maticom, srpska propaganda inspirirana panslavizmom i srbijanskim poimanjem jugoslavenstva, pokušaji mađarizacije nakon Austro-Ugarske nagodbe 1867. godine, salašarski život i urbanizacija, stvaranje Kraljevstva SHS i srbizacija, religioznost i, konačno, pripadnost bunjevačke ikavštine slavenskoj grupi jezika.

Ključne riječi: Bačka, Bunjevci, bački Hrvati, nacionalna svijest, identitet 

 

Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/13-2009/948-bskenderovic2009r)Preuzmite dokument[15.14 MB]