Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 Autor(i): Dominik Deman

 Godina: 2010.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 2: 9-31

 

Sažetak

Na temelju literature i povijesnih vrela rad prati djelatnost glasovitog franjevačkog propovjednika, misionara, inkvizitora iz strožeg ogranka reda – opservantskog u XV. stoljeću na prostorima Ugarskog kraljevstva. Točnije, obuhvaća Jakovljevo pojavljivanje na ovim prostorima u razdoblju od 1432. do 1439. godine, kao i 1457. godine. Osim samog Jakovljeva djelovanja koje je obuhvaćalo propovijedanje puku, borbu protiv krivovjerja, napose husitizma u područjima južne Ugarske, sakupljanje dokaza za Kapistranovu kanonizaciju, kao i diplomatsku misiju na ugarskom dvoru u vrijeme ugarskih kraljeva Sigismunda, Alberta i Ladislava V., uradak donosi obavijesti o povijesti i dolasku franjevaca u Hrvatsku, Slavoniju, Srijem i Ugarsku u užem smislu riječi. Također donosi i osnovne podatke o srednjovjekovnoj inkviziciji i pojavi husitizma na ovim prostorima.

Ključne riječi: Jakov Markijski, franjevci, opservanti, hereza, Ugarska, Slavonija, Srijem

 

Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/14-2010/919-demian2010r)Preuzmite dokument[118.83 KB]