Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 Autor(i): Ankica Landeka

 Godina: 2010.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 2: 47-63

 

Sažetak

Knjižnica petrovaradinske isusovačke misije predstavlja vrijednu cjelinu kulturno-povijesne baštine. Ta knjižnica do danas nije u cijelosti obrađena niti prezentirana javnosti. S obzirom na njezin vrijedan sadržaj, posvećeno joj je premalo pažnje. Cilj je ovoga rada kritički istražiti povijest i sadašnje stanje isusovačke knjižnice iz Petrovaradina. U radu će se pokušati rasvijetliti složene okolnosti vezane uz postanak i razvoj Misije, počevši od dolaska isusovaca u Petrovaradin u XVII. stoljeća, do ukinuća Reda 1773. godine. Po ukinuću isusovačkoga reda i Misije, fond knjižnice zanemaren je i neki se njezini dijelovi danas nalaze u drugim knjižnicama. Analizom kanonskih vizitacija Petrovaradina utvrđeno je, međutim, da je od stare isusovačke knjižnice ostalo vrlo malo knjiga. Sudbina fonda slabo je istražena i još je uvijek prilično nepoznata. Ovaj rad tek je pokušaj da se rasvijetli sudbina ove knjižnice. O knjižnici isusovačke misije u Petrovaradinu, koliko je poznato, dosad nisu napisani stručni radovi, izuzev njezina rijetkog i fragmentarnog spominjanja u izvorima na koje se poziva u ovome radu (Matić 1940, 47-67; Šuljak 1979; Korade 1993, 139; i dr.). Ovaj rad temelji se na istraživanju u Nadbiskupskom arhivu u Ðakovu.

Ključne riječi: isusovci, Petrovaradin, knjižnice, povijest knjižnica, povijest školstva, kanonske vizitacije

 

Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/14-2010/921-landeka2010r)Preuzmite dokument[205.56 KB]