Pozovite » (+381) (0)24 535-533

  Autor(i): Stevan Mačković

  Godina: 2011.

  Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 3: 123-154

 

Sažetak

Kroničarski presjek Subotice u 1925. godini koji prati zbivanja tijekom te jedne godine. No, ona se pokušavaju promatrati u širem kontekstu koji navješćuje uzročno posljedične veze društvenih procesa koji su otpočeli nakon 1918. godine. U sedam poratnih godina dovoljno je vremena proteklo da se nova država stabilizira ali ne i da se svi problemi razriješe. Slična je bila situacija i u najvećem gradu na sjeveru Bačke. Tako je Trianon značio osiguranje državne granice, ali na vanjsko-političkom planu i dalje tinjaju revizionističke ideje. Na unutarnjem se nastavljaju traganja za sustavom koji bi pomirio sve narastajuće suprotnosti. Pitanje koje se nije smjelo glasno postaviti ni u Subotici, a koje je nakon krvavog rata ipak odzvanjalo u sjeni sentence vea victis, bilo je kakvu sudbinu mogu očekivati pobijeđeni. A pobjednici koji su do neslućenih razmjera širili frontu koja se formirala nakon vlaka koji je donio pobjedničku vojsku na ove prostore, svaki dan su zorno pokazivali što pobijeđenima slijedi. Na koji su se način takvim okvirima prilagođavali pojedini socijalno-politički, demografski, administrativni, prosvjetno-kulturni, vjerski, gospodarski i drugi čimbenici, pokušava ovaj uradak odgonetnuti na osnovama arhivskih vrela. U prilozima je dan njihov odabrani dio.

Ključne riječi: Subotica, gradske vlasti, stanovništvo, agrarna reforma, politička i društvena gibanja

 

Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/15-2011/936-mackovic2011r)Preuzmite dokument[166.7 KB]