Ispis
Hitovi: 1999

 

 Autor(i): dr. sc. Robert Skenderović

 Godina: 2012.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 4: 101-113

 

Sažetak

Beato Bukinac pripada naraštaju bačkih Hrvata koji su se nakon pridruživanja bačkih samostana Hrvatskoj franjevačkoj provinciji sv. Ćirila i Metoda 1923. odlučili za franjevački red i krenuli na školovanje u Hrvatsku. Njegov kasniji odlazak na doktorski studij u Rim pokazuje da je bio među najdarovitijim novacima u generaciji. Prilikom izbora teme doktorata Bukinac je odlučio povezati svoju ljubav prema franjevačkom redu i suzavičajnim bačkim Hrvatima. Tako je svoju disertaciju pod naslovom „O ulozi franjevaca u seobama hrvatskog naroda u XVI. i XVII. stoljeću“ posvetio razdoblju u kojem su se Hrvati (Bunjevci i Šokci) doselili u Bačku. Ona je ostavila dubok trag na kasnija istraživanja povijesti bačkih Hrvata i danas predstavlja nezaobilazno djelo za svakoga tko se želi baviti proučavanjem njihova doseljavanja i najranije povijesti. Štoviše, Bukinca se može smatrati prvim zrelim povjesničarom bačkih Hrvata i u tome smislu utemeljiteljem istraživanja povijesti bačkih Hrvata u hrvatskoj historiografiji. O svemu se u radnji detaljnije pojašnjava, argumentira i obrazlaže.

Ključne riječi: Bukinac, Bunjevci, Šokci, povijest

 

Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/16-2012/959-skenderovic2012r)Preuzmite dokument[94.06 KB]

Preuzeto sa internet stranica Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata
Friday 28th of January 2022 01:09:45 AM