Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Ivan Armanda

 Godina: 2012.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 4: 69-100

 

Sažetak

U članku se na temelju arhivskih izvora i relevantne literature prikazuje lik i djelovanje s. Marije Roze Anuncijate Kopunović (1887.-1956.), prve vrhovne poglavarice hrvatske grane Družbe siromašnih sestara učiteljica Naše Gospe. Ukratko se prikazuje njezin odgojno-obrazovni rad u mladosti, s posebnim osvrtom na doprinos uvođenju hrvatskoga jezika u bačke pučke škole. Nakon toga se izlaže povijest Družbe sestara Naše Gospe u Bačkoj nakon Prvoga svjetskog rata i analiziraju se razlozi koji su doveli do utemeljenja hrvatske grane te Družbe. Pri tom se prati uloga s. Roze Kopunović u tim događajima, koji su bili uvjetovani mađarsko-hrvatskim odnosima na društveno-političkoj i unutar-crkvenoj sceni. Opisuje se razvoj novoutemeljene Družbe pod upravom prve vrhovne poglavarice s. Anuncijate Kopunović prije i u doba Drugoga svjetskog rata, kada je kuća matica iz Subotice preselila u Zagreb. Budući da je s. Marija Anuncijata Kopunović, kao prva vrhovna poglavarica Družbe bačkih siromašnih sestara učiteljica od Naše Gospe, odigrala ključnu ulogu u svim tim događajima, analiziraju se njezine odluke, stavovi i postupci sa svim njihovim posljedicama, kako na vanjskom, tako i na unutarnjem planu u samoj Družbi. Budući da je riječ o redovničkoj zajednici, posebna pozornost posvećena je brizi majke Anuncijate za duhovno dobro sestara, nakon čega su ukratko opisane posljednje godine njezina života.

Ključne riječi: Marija Anuncijata Kopunović, Družba sestara Naše Gospe, Bačka

 

 

 

Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/16-2012/957-armanda2012r)Preuzmite dokument[325.71 KB]