Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Nikolina Čuljak

 Godina: 2012.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 4: 33-56

 

Sažetak

Salaš je društveni fenomen koji se na prostoru sjeverne Bačke prvi puta javlja krajem XVII. stoljeća i razvija se kroz cijelo XVIII. stoljeće. Cilj ovoga istraživanja bio je povezati prirodno-geografske čimbenike, staviti ih u povijesni kontekst i doći do zaključka u kojoj je mjeri salaš produkt simbioze čovjeka i okoliša. Pojava salaša determinirana je, naime, dvama bitnim čimbenicima: povijesnim i prirodno geografskim. Povijesni čimbenici se odnose na razdoblje osmanske vladavine na prostoru sjeverne Bačke, a prirodni, na plodnu i prostranu bačku lesnu zaravan. Suživot i izražena međusobna ovisnost čovjeka i okoliša u XVIII. stoljeću očitovala se kroz polikulturnu privredu, korištenje prirodnih izvora kao građevinskog materijala, te utjecaj atmosferskih prilika na način izgradnje salašarskih objekata. Upravo je taj odnos čovjeka i okoliša rezultirao pojavom objekta ovog istraživanja: ekološki uravnotežene, individualne i samostalne ekonomske jedinice  – salaša.

Ključne riječi: salaš, Bačka, XVIII. stoljeće, subotički atar, Đurđin

 

Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/16-2012/956-culjak2012r)Preuzmite dokument[523.24 KB]