Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Mario Bara

 Godina: 2012.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 4: 11-31

 

Sažetak

Namjera ovog rada je unijeti nove poglede na povijesni razvoj interakcije čovjeka i prirode na različitim područjima i razinama. U radu se usmjerava pozornost na uvjetovanost socioekonomske djelatnosti i prirodne sredine kod dinarsko-stočarskih skupina stanovništva kojima su pripadali i Bunjevci. S dugom tradicijom transhumantnog stočarstva Bunjevci su migracijama došli u sasvim drugačija klimatska područja i u sasvim drugačije ekosustave. Preseljenjem iz planina u ravnice, daleko izvan dinarskih zona stočarstva, generacijama su reproducirali svoj tradicionalni kulturni obrazac, patrijarhat i proširene patrilinearne obitelji koje su još neko vrijeme razvojem salaških naselja imale ekonomske i ekološke preduvjete za svoju reprodukciju. Dok su prirodni okoliš i klima na području Dinarida više pogodovali nastavljanju stočarske tradicije, u Podunavlju je došlo do drugačijih interakcija čovjek-okoliš. Iako su po naseljavanju pokušali prilagoditi okoliš svojim potrebama i dotadašnjem načinu života, bili su primorani na različite adaptivne procese koji su ih vodili od transhumantnih stočara prema sjedilačkim ratarima.

Ključne riječi: ekohistorija, Bunjevci, migracije

 

 

Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/16-2012/955-bara2012r)Preuzmite dokument[178.83 KB]