Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Stevan Mačković

 Godina: 2013.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 5: 109-132

 

Sažetak

Najžešći udar odmazde i masovnih komunističkih zločina na ovim prostorima događao se u periodu vojne uprave. Tada su vršena pojedinačna i skupna ubojstva, tj. likvidacije osoba označenih za narodne neprijatelje. Stradaju u najvećem broju Mađari i Nijemci, ali i bunjevački Hrvati. O toj temi, stradanjima civila u Vojvodini u periodu nakon oslobođenja i ulaska partizanskih i ruskih vojnih jedinica, pisano je relativno mnogo. Ogromna većina te literature je na mađarskom jeziku i obrađuje u prvom redu mađarske žrtve. Tema o civilnim žrtvama toga razdoblja među bunjevačkim Hrvatima je gotovo u potpunosti neistražena. Samo uz otvaranje ove teme uz daljnje i dublje istraživačke napore na pronalaženju, odnosno prikupljanju izvora, a zatim njihovu obradu, može se očekivati napredak i njeno potpunije sagledavanje. Ova radnja, time što poimenično navodi 117 stradalih osoba, od kojih je samo troje bilo osuđeno sudskim presudama, a za sve ostale dovoljno je bilo to što su optuženi, uz navođenje izvora, ima za cilj dati poticaj u tom pravcu, bez ikakvih pretenzija davanja konačnih prosudbi ili ukupnih brojki o žrtvama.

Ključne riječi: civilne žrtve, bunjevački Hrvati, Subotica

 

 

Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/17-2013/976-mackovic2013r)Preuzmite dokument[294.33 KB]