Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): dr. sc. Robert Skenderović

 Godina: 2013.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 5: 65-89

 

Sažetak

Mihovil Katanec bio je jedan od glavnih aktera društvenog i političkog života bačkih Hrvata između dva svjetska rata. Od samih početaka aktivno se uključio u djelovanje HSS-a u Bačkoj, pa je sve do sloma monarhističke Jugoslavije 1941. godine bio jedan od najistaknutijih bačkih haesesovaca. Vođenjem Hrvatskog pjevačkog društva „Neven“ Katanec je dao značajan doprinos i na kulturnom polju. Njegova osobna povezanost s institucijama i pojedincima iz hrvatskog kulturnog i političkog života omogućila je čvršću povezanost bačkih Hrvata s Domovinom. Poslije mađarske okupacije Bačke 1941. godine Katanec odlazi u novostvorenu Nezavisnu Državu Hrvatsku u kojoj se povezuje s ostalim izbjeglim bačkim Hrvatima. U vrijeme NDH Katanec je obnašao i visoku dužnost glavnog ravnatelja Ministarstva narodne prosvjete, ali je zbog neslaganja s ustaškim pokretom umirovljen. Nakon rata protiv njega je vođen istražni postupak. Premda komunističke vlasti nisu uspjele naći ništa inkriminirajuće svejedno su ga sve do smrti proganjale i šikanirale kao politički nepoćudnu osobu.

Ključne riječi: Mihovil Katanec, Bunjevačko-šokačka stranka, Hrvatska seljačka stranka, Bačka, Društvo bačkih Hrvata

 

 

Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/17-2013/974-skenderovic2013r)Preuzmite dokument[293.32 KB]