Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Ivana Andrić Penava

 Godina: 2013.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 5: 11-24

 

Sažetak

Habsburška je Monarhija, uz papu kao glavnog inicijatora, imala važnu ulogu u protuturskim ratovima koji su se tijekom druge polovice XVII. i u prvim desetljećima XVIII. stoljeća intenzivno vodili i na području Podunavlja, a s tim u svezi i na području Srijema. S obzirom na to da su stoljećima živjeli pod različitim političkim suverenitetima, kršćani na tom prostoru, među kojima su bili i bački i srijemski Hrvati, bili su izloženi brojnim pogibeljima, što je osobito bilo izraženo za vrijeme osmanlijskih osvajanja. Znatan dio stanovništva Srijema tada se iselio na sigurnija područja na zapadu i sjeveru koja su bila pod kršćanskom vlašću, dio je stjecajem nepovoljnih okolnosti prešao na islam, a zbog nedostatka katoličkog svećenstva dio je u konačnici prešao i na pravoslavlje i kalvinizam. Nakon oslobođenja Srijema od osmanlijske vlasti, brojčano oslabljena starosjedilačka populacija obnavljana je novim stanovništvom iz raznih dijelova današnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine. To stanovništvo, pridošlo u postosmanlijskom razdoblju, bilo je sudionikom procesa stapanja s ranijim populacijama u formiranju jedinstvene zajednice na području Srijema. U oslobađanju Srijema od osmanlijske vlasti sudjelovao je i princ Eugen Savojski. Taj je sposobni kršćanski austrijski vojskovođa svojim vojnim djelovanjem direktno, a državničkim i političkim uglavnom indirektno, utjecao na sudbinu Hrvata s tog prostora. Njegove zasluge u znamenitoj bitci protiv Osmanlija kod Petrovaradina presudno su utjecale na postanak petrovaradinskog Svetišta Gospe Tekijske zbog čega je njemu kao kršćanskom vojskovođi i gorljivom hodočasniku navedenog svetišta obilježena 350. godišnjica rođenja. No, unatoč tome, kao i činjenici da se uz njegovo ime vezuje oslobođenje podjarmljenih krajeva od osmanlijske vlasti, među kojima je i prostor Hrvatske i veliki dio današnje Vojvodine, ne treba zaboraviti da mu se nerijetko pripisuje i osvajačka politika Austrije prema Balkanu.

Ključne riječi: Savoja, Eugen Savojski, Osmanlije, Bačka, Bunjevci, Srijem, Petrovaradin, Tekije

 

 

Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/17-2013/972-penava2013r)Preuzmite dokument[106.8 KB]