Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Ivan Armanda

 Godina: 2014.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 6: 171-214.

 

Sažetak

U članku se na temelju arhivske građe prikazuje lik i djelo subotičke dominikanke Marije Josipe Vidaković (1912.–2001.), koju zajedno s njezinom sestrom Malom Terezom ubrajamo među prve dominikanke Kongregacije Svetih anđela čuvara iz Bačke. Iznose se podaci o njezinoj obitelji i djetinjstvu, te o školovanju i redovničkoj formaciji, a potom se detaljno obrađuje njezin redovnički put i službe u raznim zajednicama. U Zagrebu je od 1936. djelovala u domu za napuštenu djecu i od 1938. u sestarskom dječjem vrtiću, potom od 1941. u Vignju među siročadi i među starcima, vršeći od 1943. i službu starješice. God. 1947. odlazi u Suboticu, gdje je te godine posredstvom nje i njezine sestre Male Tereze otvorena sestarska filijala, potom je 1948. premještena u Kostel, ali se već 1949. vraća u Suboticu i vrši službu starješice do 1958., kada je poslana za starješicu u novoj filijali u Tavankutu, za čije je otvaranje osobno posredovala. Od 1960. do 1967. bila je priora u Zagrebu, potom u Splitu od 1968. do 1978., nakon čega je boravila u Korčuli, povremeno odlazeći na ispomoć sestrama u Kostel i Hamburg. God. 1983. nekoliko je mjeseci bila starješica u Žrnovu, a od 1984. ponovno je boravila u Tavankutu i vršila službu starješice od 1985. do 1988., premda se već 1986. preselila u Suboticu, gdje je provela ostatak života. Na kraju se donosi osvrt na pisanu riječ s. Marije Josipe i na njezin duhovni profil, te u prilogu bibliografija njezinih objavljenih tekstova. U zaključku se naglašava mogućnost daljnjeg istraživanja i monografskog prikaza lika i djela s. Marije Josipe Vidaković.

Ključne riječi: Marija Josipa Vidaković, Subotica, Korčula, dominikanke, Kongregacija Svetih anđela čuvara, Viganj, Tavankut, Zagreb, Split – Škrape, apostolat, starješica, priora, pisana riječ, duhovna poruka

Privitak:
Download this file (05 Armada2015.pdf)Preuzmite dokument[272 KB]