Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Ivana Andrić Penava

 Godina: 2014.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 6: 61-112.

 

Sažetak

Iliju Okrugića Sri(j)emca, opata sv. Dimitrija Srijemskog i dugogodišnjega petrovaradinskoga župnika, pamtimo kao izuzetno svestrana svećenika – teologa. Naime, osim u svećeničkoj službi iskazao se i kao kulturni i javni djelatnik, te je zahvaljujući brojnim djelima koje je ostavio iza sebe, poznat i kao književnik, točnije pjesnik i dramski pisac, vrsni poznavatelj narodnoga života, narodnih običaja i povijesnih zbivanja, te kao skladatelj – amater. Bio je i poliglot. Osim hrvatskog i latinskog jezika, znao je i njemački, češki, poljski, talijanski i francuski. Pisao je pjesme, novele, povijesne rasprave, a njegova najbolja književna ostvarenja su pučki igrokazi. Suradnja s biskupom Josipom Jurjem Strossmayerom, čiji je bio sljedbenik kao javni djelatnik, značajno je pridonijela i njegovom teološkom ali i književnom radu. Veći dio njegova razmišljanja i ekumenskog djelovanja, kojim je obilježena njegova svećenička služba, na pravcu je pomirbe katoličke i pravoslavne crkve s ciljem da dva obreda jedne vjere stavi u međusobnu korelaciju, zalažući se pritom i za toleranciju prema ostalim vjeroispovijestima. Okrugić je pisao o navedenim različitostima u svojim djelima, no bez obzira na činjenicu što je bio svećenik, njegova djela nisu bila samo duhovnog sadržaja u kojemu posebno mjesto kao inspiracija ima Gospa Tekijska, nego se rado bavio i tematikom svakodnevnice u kojoj su se nerijetko zrcalile i političke i društvene prilike doba u kojemu je živio, pa stoga ne čudi što ga se smatra i hrvatskim preporoditeljem, napose u tom smislu značajnim za Srijem, ali i za Bačku.

Ključne riječi: Ilija Okrugić, Josip Juraj Strossmayer, Ivan Antunović, Bosansko-đakovačka i Srijemska biskupija, Srijem, Petrovaradin, Tekije, Gospa Snježna, narodni preporod, drama

Privitak:
Download this file (03 Penava2014.pdf)Preuzmite dokument[838 KB]