Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Mario Bara

 Godina: 2014.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 6: 9-46

 

Sažetak

U ovom radu, u kontekstu širih povijesnih migracija, autor analizira migracije hrvatskog stanovništva prema i na području Banata, kao i refleksije migracija na oblikovanje njihova kulturnog, etničkog i nacionalnog identiteta. Poslije uvodnog dijela u kojemu se daju pojmovne, vremenske, prostorne i teorijke odrednice, autor na mikro i makro razini analizira naseljavanje hrvatskog stanovništva i uzrokovanost migracija. Ishodišni matični prostor dijela iseljenika, uz današnji politički teritorij Hrvatske, obuhvaćao je i dijelove Bosne i Hercegovine. Pod utjecajem sociohistorijskih zbivanja mijenjali su se identitet i lingvistička obilježja migranata.

Ključne riječi: Hrvati, Banat, Šokci

Privitak:
Download this file (01_Bara2014.pdf)Preuzmite dokument[259 KB]