Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Hrvoje Vojnić Hajduk

 Godina: 2016.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 8: 89-104

 

Sažetak

U radnji se detaljno prikazuje i kritički procjenjuje studija mladog njemačkog slaviste Martina Henzelmanna Die Bunjewatzen: Ein kurzer Überblick über eine ethnische Minderheit in Serbien und die Herausbildung ihrer Mikroliteratursprache, objavljena 2016. godine u Leipzigu. Autor je nastojao ukazati na temeljne nedostatke, najveće previde i glavne pogreške sadržane u ovoj knjizi, u kojoj se, vidjet će se, neuspješno osporava pripadnost Bunjevaca hrvatskome narodu.

Ključne riječi: Martin Henzelmann, Bunjevci, Hrvati

 

 

Privitak:
Access this URL (http://www.zkvh.org.rs/index.php/dokumenti/send/39-2016/1061-hrvoje-vojnic-hajduk-jedan-postmodernisticki-prikaz-kulturne-povijesti-bunjevaca)Preuzmite dokument[277 KB]