Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Ladislav Heka

 Godina: 2016.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 8: 53-88

 

Sažetak

Jedna od najpoznatijih osoba hrvatske povijesti svakako je ban Károly (Karlo, Dragutin) grof Khuen Héderváry koji spada u red najznačajnijih i najviše pozicioniranih osoba hrvatsko-ugarske povijesti. Bio je državnik koji je dva desetljeća obnašao bansku čast te u dva navrata i dužnost predsjednika ugarske vlade. Za razliku od svojega prethodnika, baruna Josipa Jelačića, kojemu je hrvatska historiografija zapamtila samo dobre osobine, grof Khuen Héderváry je u narodnoj svijesti ostao zabilježen u izrazito negativnome svjetlu kao povijesna osoba koja se zauzimala za odnarođivanje i za mađarizaciju. O njemu se najčešće ne zna ništa drugo doli stereotipi koji baš i ne odgovaraju povijesnim činjenicama. Često se ističe da je on stranac nametnut izvana (iz Mađarske), iako je odrastao i najveći dio života proživio u Hrvatskoj. Zauzimao se za održavanje ugarsko-hrvatske državne zajednice te je promicao suradnju i suživot dvaju naroda, a prava Hrvatske branio je i kao ban, a kasnije i kao kraljevski personal i ugarski ministar vlade. U ovome uratku analiziramo političke prilike u Ugarskoj i Hrvatskoj u drugoj polovici 19. stoljeća i početkom 20. stoljeća te prikazujemo stajališta grofa Khuena-Héderváryja o hrvatskome pitanju.

Ključne riječi: hrvatski ban i predsjednik ugarske vlade grof Karlo Khuen Héderváry, hrvatsko-ugarska državna zajednica, dualizam, nacionalno pitanje, rasprava o proračunu za 1904. godinu

 

Cjeloviti tekst radnje bit će dostupan nakon objave sljedećeg broja Godišnjaka.

 

 

Privitak:
Access this URL (http://www.zkvh.org.rs/index.php/dokumenti/send/39-2016/1062-ladislav-heka-grof-karlo-karoly-khuen-hedervary-i-hrvati)Preuzmite dokument[837 KB]