Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Mario Bara

 Godina: 2016.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 8: 9-27

 

Sažetak

U ovom radu, u kontekstu širih povijesnih migracija, autor analizira tragove migracija stanovništva s područja Hrvatske u ugarsko Podunavlje. Cilj je na temelju dostupnih izvora i literature ukazati na manje istraživani smjer hrvatskih migracija te pojavu hrvatskog etnonima u ugarskom Podunavlju koji se javlja u vrijeme Arpadovića, a sve učestalije u vrijeme osmanske ugroze.

Ključne riječi: Hrvati, migracije, Podunavlje

 

Privitak:
Access this URL (http://www.zkvh.org.rs/index.php/dokumenti/send/39-2016/1065-mario-bara-prilog-poznavanju-ranih-hrvatskih-migracija-u-ugarskom-podunavlju)Preuzmite dokument[410 KB]