Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Tomislav Žigmanov

 Godina: 2017.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 9: 125-140

 

Sažetak

U radnji se, s jedne strane, prikazuje suvremena povijest novinstva u tiskanim medijima kod Hrvata u Vojvodini, a s druge strane činjenično se navode svi važniji događaji u povijesti osnutka Novinsko-izdavačke ustanove „Hrvatska riječ“, koja je utemeljena prije 15 godina – 2002. godine. Prvi spomenuti dio sadržaja radnje odnosi se na ishodišta jedine profesionalne novinske ustanove među Hrvatima u Vojvodini, a drugi predstavlja faktografski točan mozaik procesa osnutka i prvih učinjenih koraka u radu NIU „Hrvatska riječ“. Na taj način elaborirana tema skromni je prinos obilježavanju ove značajne obljetnice.

Ključne riječi: informiranje na hrvatskom, mediji, Hrvati u Vojvodini, NIU „Hrvatska riječ“

 

Cjeloviti tekst radnje bit će dostupan nakon objave sljedećeg broja Godišnjaka.