Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Mario Bara

 Godina: 2017.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 9: 101-123

 

Sažetak

Seljačka sloga bila je sastavni dio šireg nacionalnog i socijalnog pokreta koji je predvodila Hrvatska seljačka stranka (HSS). Usporedo s širenjem djelovanja HSS u Bačkoj i Banatu pristupilo se osnivanju kulturnih organizacija među tamošnjim Hrvatima. Društvo je promoviralo učenje o vrijednosti pučke kulture, seljaštvu kao čuvaru nacionalnoga identiteta te je provodilo brojne aktivnosti na poboljšanju društvenoga položaja seljaka. Unatoč kratkom djelovanju, obilježenog diskontinuitetima, društvo je ostavilo trajni trag u kolektivnoj memoriji mjesnog hrvatstva.

Ključne riječi: Hrvatski seljački pokret, Hrvatska seljačka stranka, Seljačka sloga, Bačka, Banat


Privitak:
Download this file (2017 101-123.pdf)Preuzmite dokument[ ]