Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Stevan Mačković

 Godina: 2017.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 9: 73-99

 

Sažetak

Ured gradskog kapetana je jedan od odjela koji u Povijesnom arhivu Subotica čine fond „Senat grada Subotice 1918. – 1941.“. Građa i njeni opisi, iz prve poslijeratne godine, dobro ilustriraju dubinu promjene imperiuma u cijelom društvu, a osobito u jednoj od ključnih grana vlasti – policiji (kapetaniji). Osim prepiske s višim tijelima i strankama, najveći broj sačuvanih predmeta odnosi se na odluke u svezi izgona iz grada za ratne doseljenike koji su se nastanili u Subotici između 27. 07. 1914. godine i 15. 01. 1919. godine. Većina njih željela je ostati u gradu te je pisala molbe za dobivanje dozvole boravka u Subotici. One su upućivane na rješavanje Gradskom senatu te Ministarstvu unutarnjih djela u Beogradu.

Ključne riječi: arhivska građa, analitički opisi, gradski kapetan 1919., iseljavanje iz grada


 
Privitak:
Download this file (2017 073-099.pdf)Preuzmite dokument[ ]