Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Robert Skenderović

 Godina: 2017.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 9: 61-72

 

Sažetak

Povijesne, filološke i etnografske studije Hrvata u Mađarskoj nailaze na problem u interpretaciji subetničkog podrijetla Hrvata u okolici Budimpešte i Kalače. U današnjoj mađarskoj znanstvenoj literaturi oni se uglavnom imenuju Racima, a neki autori ih uopće i ne povezuju s Hrvatima, nego ih tretiraju kao zasebne male zajednice nepoznatog etničkog podrijetla. Hrvati Hamzabega, Erčina, Tukulja, Dušnoka i Baćina najizoliranije su zajednice podunavskih Hrvata. Zbog toga je i njihov etnički i subetnički identitet bio najviše izložen nametanju odozgo, od strane vladajućih struktura. U ovome radu nastoji se na temelju pisanja u subotičkom listu Nevenu i druge literature zaključiti što su sami podunavski Hrvati pisali o stanovnicima tih naselja krajem 19. stoljeća.

Ključne riječi: podunavski Hrvati, racki Hrvati, etnogeneza, subetnički identitet

 

Privitak:
Download this file (2017 061-072.pdf)Preuzmite dokument[ ]