Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 Autor(i): Petar Vuković

 Godina: 2009.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 1: 139-155

 

Sažetak

Nakon što im je u Srbiji priznat status nacionalne manjine, bački Bunjevci koji se ne smatraju Hrvatima zauzimaju se i za službenu uporabu „bunjevačkog jezika“. U članku se jezik medija koji tvrde da se koriste »bunjevačkim jezikom« uspoređuje s drugim varijetetima bunjevačke novoštokavske ikavice, a strukturna se obilježja tih varijeteta povezuju s različitim percepcijama kolektivnoga identiteta među bačkim Bunjevcima.

Ključne riječi: Bunjevci, jezik, dijalekt, identitet

 

Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/13-2009/949-vukovic2009r)Preuzmite dokument[433.55 KB]