Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 Autor(i): Marina Balažev

 Godina: 2011.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 3: 157-163

 

Sažetak

U radu se, nakon kratkoga prikaza geografskoga položaja sela Monoštora, iznose naglasna obilježja hrvatskog staroštokavskog ikavskog govora toga mjesta. Govor pripada grupi govora slavonskoga dijalekta. U radu se također ukazuje i na razlike u odnosu na naglasne osobine bereškoga govora te bilježe eventualne promjene nastale u proteklih 30 godina.

Ključne riječi: Monoštor, Hrvati, Šokci, naglasak, govor

 

Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/15-2011/937-balazev2011r)Preuzmite dokument[135.99 KB]