Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): dr. sc. Josip Lisac

 Godina: 2012.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 4: 153-161

 

Sažetak

U radu se sažeto opisuju svi hrvatski dijalekatni tipovi u Vojvodini: govori Bunjevaca što pripadaju novoštokavskom ikavskom dijalektu, govori Šokaca u Bačkoj što pripadaju slavonskom dijalektu, govori Hrvata u Srijemu i drugdje što pripadaju ekavskom novoštokavskom dijalektu te govori kajkavaca u Banatu što pripadaju turopoljsko-posavskom dijalektu. Opisuje se i geneza tih dijalekatnih tipova.

Ključne riječi: Bunjevci, dijalekt, kajkavština, Šokci, štokavština

 

Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/16-2012/962-lisac2012r)Preuzmite dokument[98.53 KB]