Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 Autor(i): Milana Černelić

 Godina: 2009.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 1: 159-183

 

Sažetak

Autorica u uvodnom dijelu članka iznosi prijedloge mogućih teorijskih pristupa istraživanju bunjevačkih identiteta. Nadalje, uspoređuje utjecaj etničkih, kulturnih, društvenih, povijesnih, političkih, ekološko-klimatskih čimbenika na konstrukciju identiteta primorskih i podunavskih Bunjevaca. Razliku u procesu izgradnje bunjevačke identifikacije, kako iz objektivnog tako i iz subjektivnog aspekta promatranja, autorica prikazuje na primjerima pojedinih elemenata njihova kulturnog nasljeđa: na načinu tradicijskog odijevanja i načinu privređivanja, te na predodžbama primorskih Bunjevaca o sebi i o drugim bunjevačkim ograncima. Holistički pristup istraživanju može pridonijeti boljem razumijevanju i objektivnijim spoznajama o pitanjima konstrukcije identiteta bunjevačke grupe kao cjeline, kao i višestrukih identiteta svakoga njihova pojedinačnog ogranka.

Ključne riječi: identitet, etnogeneza, primorski Bunjevci, podunavski Bunjevci

 

Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/13-2009/950-cernelic2009r)Preuzmite dokument[26.22 MB]