Ispis
Hitovi: 1658

 Autor(i): Milana Černelić

 Godina: 2010.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 2: 107-139

 

Sažetak

Ovaj rad ima za cilj opisati prvenstveno završnu fazu postojanja velike familije Dulić na Ðurđinu na temelju podataka sakupljenjih terenskim istraživanjem 1980. godine. Razmatraju se imovinsko-pravne i gospodarske prilike, oblici upravljanja, organizacija života i rada, obiteljski odnosi te uzroci njezine diobe. Prikaz ove zadružne obitelji temelji se na kazivanjima tada još živućih članova i njezinih potomaka, nadopunjeno recentnim podacima prema kazivanju Nevenke Fabian Vidaković, r. Dulić, te obiteljskom dokumentacijom i fotografijama iz ostavštine njezinoga oca Bolte Dulića. U završnom poglavlju daje se osvrt na familiju Dulić nakon raspada obiteljske zadruge te ocrtava duh zajedništva koji je u novonastalim nuklearnim obiteljima zasigurno odraz zadružnih obiteljskih odnosa, kako unutar užeg zadružnog ogranka Dulićevih tako i u širem krugu obitelji ovoga velikoga bunjevačkog roda.

Ključne riječi: velika familija, Dulić, zadruga, Ðurđin

 

Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/14-2010/924-cernelic2010r)Preuzmite dokument[7.56 MB]

Preuzeto sa internet stranica Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata
Tuesday 14th of July 2020 11:46:37 AM