Ispis
Hitovi: 1676

 Autor(i): Milana Černelić

 Godina: 2011.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 3: 187-204

 

Sažetak

Autorica prikazuje zadružnu obitelj Matarići – Opštinari na salašima Matarići u usporedbi sa zadrugama na salašima na Bezdanskom putu u prvoj polovici dvadesetog stoljeća, sa svrhom šireg uvida u ove oblike obiteljskog suživota kod hrvatske subetničke skupine Bunjevci u somborskom kraju. Usporedno se na obje lokacije opisuju osnovne značajke zadružnog života: zajednička i privatna imovina, gospodarenje, upravljanje, organizacija svakodnevnog života, dnevna i godišnja podjela poslova, odnosi među članovima zadruge i podjela zadruga. Daje se poseban uvid u društvene i pravne aspekte zadružnih obitelji i njihov status u odnosu na nuklearne obitelji. Prikaz završava osvrtom na običajno-pravne i zakonske aspekte nasljeđivanja i dioba zadruga na ovome užem području Bačke i ukazuje na potrebu istraživanja ovih pitanja i na drugim bunjevačkim područjima u Bačkoj uključujući i ostale bunjevačke ogranke.

Ključne riječi: Velika kuća, obitelj Matarići – Opštinari, zadruge, Sombor, Bezdanski put

 

Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/15-2011/939-cernelic2011r)Preuzmite dokument[232.39 KB]

Preuzeto sa internet stranica Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata
Wednesday 8th of July 2020 10:48:55 AM