Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Bojana Poljaković

 Godina: 2012.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 4: 181-207

 

Sažetak

U radu se prikazuje svakodnevna prehrana bačkih Hrvata Bunjevaca od 1930-ih godina sve do danas. Ovisni o prirodi, bački Bunjevci su se na raznolike načine uspijevali održati, živeći od zemlje i uzgoja stoke. U situaciji u kojoj se gotovo sve za prehranu stvaralo vlastitom proizvodnjom, jasna je potreba da se sve što se može koristiti i iskoristi, naročito u hrani. U nekim je obiteljima hrana bila oskudna, naročito ona svakodnevna, ali i na njoj se redovito zahvaljivalo Bogu te se pokušavalo na vrlo jednostavne načine omogućiti šarolika ponuda jela. Rad predstavlja sintezu podataka o različitim aspektima svakodnevne tradicijske prehrane bačkih Hrvata Bunjevaca ponajviše temeljen na vlastitim terenskim istraživanjima. U radu se ukazuje i na nastale promjene u prehrambenim navikama Bunjevaca, te se naglašava koja su se svakodnevna tradicijska jela sačuvala na bunjevačkom jelovniku do današnjih dana. Na kraju se donose okvirne smjernice za moguća buduća istraživanja.

Ključne riječi: tradicijska prehrana, Bunjevci u Bačkoj

 

Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/16-2012/964-poljakovic2012r)Preuzmite dokument[356.08 KB]