Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Kristina Vugdelija i Mihovil Gotal

 Godina: 2013.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 5: 167-183

 

Sažetak

Kao jedna od najistaknutijih manifestacija iz kulturne baštine Hrvata Bunjevaca, dužijanca igra važnu ulogu simbola identiteta zajednice u suvremenome kontekstu. Polazna je pretpostavka da se takvo značenje dužijance manifestira kroz njezinu poziciju ključnoga simbola koja obuhvaća raznolika simbolička značenja. Autori u radu predstavljaju i analiziraju značenja koja članovi zajednice pripisuju dužijanci, a kojima se ona konstituira kao marker identiteta. Pritom odnos dužijance i identiteta zajednice analiziraju kroz njezina tri aspekta – promatrajući je kao tradiciju, kao crkvenu svečanost i kao gradsko javno događanje – ukazujući na to da se kroz svaki od tih aspekata reflektiraju različite dimenzije identiteta.

Ključne riječi: Bunjevci, dužijanca, identitet, simbol

 


Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/17-2013/979-vuggot2013r)Preuzmite dokument[104.61 KB]