Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Marijeta Rajković Iveta, Tea Gorup i Ana Klopotan

 Godina: 2013.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 5: 151-165

 

Sažetak

Rad je posvećen godišnjim običajima koji prethode Božiću. Predbožićnim razdobljem smatraju se četiri adventska tjedna, a važni datumi u životu podunavskih Bunjevaca su Sv. Barbara, Sv. Nikola, Sv. Lucija, Materice i Oci. Istraživanje se primarno temelji na kvalitativnoj etnografskoj građi koju su autorice teksta prikupile tijekom razgovora s podunavskim Hrvatima Bunjevcima na području Vojvodine i Mađarske 2011. i 2012. godine. Kao sekundarni podaci korištena je objavljena literatura. Osim što autorice daju deskriptivnu analizu pojedinog običaja i lepezu vjerovanja, prate opstojnost i modifikacije pojedinih fragmenata običaja tijekom XX. stoljeća, upućuju na razlike između življenih praksi na salašima i varošima, te ukazuju kako se običaji iz privatne, obiteljske sfere, javno obilježavaju i koriste kao markeri identiteta ovih hrvatskih dijasporskih zajednica.

Ključne riječi: podunavski Bunjevci, Hrvati u Mađarskoj, Hrvati u Vojvodini, predbožićni običaji

 

 

Privitak:
Access this URL (/index.php/dokumenti/send/17-2013/978-rajgorklo2013r)Preuzmite dokument[105.85 KB]