Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Zvonimir Pelajić

 Godina: 2014.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 6: 265-276.

 

Sažetak

Rad je nastao kao rezultat ostvarenja projekta udruge „Zora“ iz Vajske pod nazivom „Tako su divanile naše majke“, koji je podržalo Pokrajinsko tajništvo za kulturu i javno informiranje. Projekt obuhvaća šest područja (običaja) koja su nekada uljepšavala život ovdašnjih Hrvata Šokaca, a danas su gotovo zaboravljeni. Terensko istraživanje u Plavni, Vajskoj i djelomice u Baču, tijekom 2014. godine, obavile su Aleksandra Pakledinac i Kata Pelajić te autor ovog teksta. Istraživanje se primarno temelji na etnografskoj građi prikupljenoj tijekom razgovora s četiri kazivačice iz ovih mjesta, a kao sekundarni podaci korištena je, u skromnom obimu, objavljena literatura koja je još uvijek poprilično oskudna i fragmentarna. Iz govora kazivačica može se zaključiti koliko je u ovim mjestima šokačka ikavica sačuvana, a koliki je mah uzela asimilacija, prožimanje različitih kultura i suvremeno doba.

Ključne riječi: šokački Hrvati u Bačkoj, šokačka ikavica, običaji, vjerovanja, crkva, prehrana

Privitak:
Download this file (09 Pelajic2014.pdf)Preuzmite dokument[79.6 KB]