Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Iva Grubiša

 Godina: 2014.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 6: 247-263

 

Sažetak

Rad donosi nekoliko ključnih aspekata razvoja ruralnog turizma u Bačkom Monoštoru. U prvom dijelu donosi se kratak pregled početaka ruralnog turizma u Monoštoru te njegove turističke ponude, dok u drugom dijelu autorica izdvaja dva osnovna problema u razvoju turizma, ukazujući pritom na problematiku isticanja nacionalnog identiteta u turističkoj promidžbi, kao i na nezadovoljstvo dijela turističkih djelatnika zbog trenutnog stanja monoštorskog ruralnog turizma. Rad je nastao na temelju terenskog istraživanja u Bačkom Monoštoru, a bazira se na metodi promatranja (sa sudjelovanjem i bez sudjelovanja) te polu-strukturiranih intervjua s članovima lokalnog stanovništva, aktivnim sustvarateljima čitave turističke priče.

Ključne riječi: Bački Monoštor, hrvatski nacionalni identitet, problemi u razvoju, ruralni turizam, Šokci

Privitak:
Download this file (08 Grubisa2014.pdf)Preuzmite dokument[100 KB]