Ispis
Hitovi: 1227

 

 Autor(i): Matko Đevoić

 Godina: 2014.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 6: 229-245

 

Sažetak

Autor u ovome radu prikazuje migracijska kretanja Hrvata iz Bačkog Monoštora, sela u zapadnoj Bačkoj, u razdoblju od kraja Prvoga svjetskog rata do danas. Iznose se podaci o vanjskim migracijama, tj. o transkontinentalnim migracijama, migracijama u zapadnu Europu i Hrvatsku te o unutarnjim migracijama, ponajviše u urbana vojvođanska mjesta i Beograd. U radu se razmatraju i utjecaji monoštorskih useljenika i migracija ostalih monoštorskih naroda na Hrvate.

Ključne riječi: migracije, Bački Monoštor, Šokci, Vojvodina, multikulturalnost

Privitak:
Download this file (07 Djevoic2014.pdf)Preuzmite dokument[163 KB]

Preuzeto sa internet stranica Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata
Friday 18th of September 2020 07:15:04 AM