Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Katarina Dimšić

 Godina: 2015.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 7: 231-251

 

Sažetak

Rad se bavi prikazom i usporednom analizom predsvadbenog običaja prošnje u šokačkim selima Monoštor i Bereg u sjeverozapadnom dijelu Bačke. Temelji se u prvom redu na rezultatima terenskih istraživanja o ovoj pojavi. Naglasak je na ulozi svekrve u tom običaju i pjesmi koju ona pjeva, specifičnoj za spomenuta sela, a koja predstavlja mogući ostatak običaja koji je prenesen davnim migracijama ove subetničke skupine iz dinarskog podneblja u ravničarsko. U radu se daje kratki osvrt na elemente ovoga običaja, koji su zastupljeni i na u širem prostoru jugoistočne Europe, što ukazuje i na moguće putove prenošenja običaja iz dinarskog u panonski prostor.

Ključne riječi: predsvadbeni običaji, prošnja, rakija, kapara, migracije, Šokci.

 

Privitak:
Access this URL (http://www.zkvh.org.rs/index.php/dokumenti/send/25-2015/1022-04-02-dimsic)Preuzmite dokument[3.3MB]