Pozovite » (+381) (0)24 535-533

 

 Autor(i): Martina Novosel

 Godina: 2015.

 Izdanje: Godišnjak za znanstvena istraživanja 7: 311-336

 

Sažetak

U ovom radu predstavljeni su tradicijski zanati, njihova uloga do osamdesetih godina XX. stoljeća i u današnjici te suvremeni zanatlije i njihova osobna motivacija za suvremeno bavljenje tradicijskim zanatima u dva šokačka naselja, u Monoštoru i Beregu. Zanatlije koji se i danas bave svojim zanatima su klompar, cekeraš, kovač, čamdžija, čurčija, tkalac i korpar. Na temelju istraživanja došlo se do saznanja kako određeni zanati i dalje mogu služiti kao izvor primarne zarade, dok se drugima zanatlije bave zbog mogućnosti dodatne zarade ili pak iz hobija. Bavljenje tradicijskim zanatima kod svih kazivača motivirano je upravo vlastitom voljom i željom za ovakvim oblikom rada, a ponekim zanatlijama predstavlja i način kreativnog izražavanja.

Ključne riječi: stari zanati, Šokci, Monoštor, Bereg.

 

Privitak:
Access this URL (http://www.zkvh.org.rs/index.php/dokumenti/send/25-2015/1025-04-05-novosel)Preuzmite dokument[2MB]